Iļja Marija Boļšakovs
Iļja Marija Boļšakovs 2003. gadā pabeidzis LU Filozofijas maģistrantūru, vairākus gadus pasniedzis Baltijas Starptautiskajā akadēmijā. Šobrīd studē Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē doktorantūrā. Pārstāv kveikeru kustību Latvijā. Aizstāv dzimumu līdztiesību un dzīvnieku tiesības.