Zanda Valdmane
Zanda tic brīnumiem, jo tos pati savā dzīvē ir piedzīvojusi un izdzīvojusi.