Festivāls “Latvija-ērģeļu zeme” Raunas ev.lut.baznīcā

21.jūlijā plkst. 18.00 Raunas ev. lut. baznīcā notiks ērģeļmūzikas koncerts “Simfoniskās ērģeles”.

Muzicē I.Birģele un D.Jaunzeme-Portnaja

Programmā: Ž.Bizē, A.Vecumnieks, H.Sundins

Ieeja par ziedojumiem