Izstāde “Vasarsvētki – iesvētību laiks” Limbažu ev.lut.baznīcā

Līdz 3. jūnijam Limbažu ev.lut. baznīcā apskatāma izstāde par iesvētību vēsturi. 

Izstādes autore D.Kārkliņa. Apmeklētāji varēs iepazīties ar iesvētību vēsturi caur Limbažu evaņģēliski luteriskās baznīcas piemēru, kura jau kopš 18. gadsimta bijusi sabiedrības dzīves kodols, ar kuru bija saistīts viss cilvēka mūžs: kristības, iesvētības, laulības un bēres.

Ieeja bezmaksas