Kristīgās mūzikas dienas Griezē

No 12. līdz 14. jūlijam Griezes baznīcā notiks “Kristīgās mūzikas dienas”, kas tradicionāli pulcē dažādu konfesiju mūziķus. 

Piedalīties aicināti visi kristieši, neatkarīgi no konfesionālās piederības, lai lūgtos, mācītos dziesmas un slavētu ar tām Dievu. Arī šogad tās vadīs Liepājas Sv. Dominika Romas katoļu baznīcas sholas vadītāja Kristīne Locika. Pulcēsimies kopā piektdienas pēcpusdienā – vakarpusē. Sestdienas vakarā, nometnē apgūto dziedāsim kādā tuvējās apkārtnes baznīcā. Svētdien svinēsim dievkalpojumu Griezes ev. lut. baznīcā, kura ar mācītaja A.Freipiča pulcētā domubiedru pulka rūpēm palēnām tiek atjaunota. Pēcpusdienā tiks svineta Svētā Mise Lēnu katoļu baznīcā.