Kristīgās padomdošanas lekciju kurss Rīgā

No 17. līdz 23.oktobrim Rīgā, Akas ielā 13,BRTS rīko lekciju kursu par tēmu “Cietēji, grēcinieki un svētie:kristīgās padomdošanas pamati.”
Dr. Endrjū H. Selle: vada Kristīgās padomdošanas un izlīguma/konfliktu risināšanas praksi Vermontā, Jaunanglijā, ASV. Kopš 1984. gada viņš ir arī ordinēts mācītājs Evaņģēliskajā Prezbiterāņu baznīcā. Biedrs Sertificēto Biblisko padomdevēju asociācijā (Association of Certified Biblical Counselors). Doktora grādu (D.Min) ieguvis Vestminsteres Teoloģiskajā seminārā, Filadelfijā, ASV.

Donna S. Selle: padomdevēja, izglītotāja un mūziķe. Ieguvusi Kristīgās padomdošanas un izglītības fonda (ccef.org) sertifikātu.
Endrjū un Donna abi ir sertificēti kristīgā izlīguma panākšanas speciālisti (Certified Christian Conciliators®) un kopā kalpo laulību padomdošanas, konfliktu risināšanas un izglītošanas jomā.

Par kursu:
(lekcijas angļu valodā, ja nepieciešams pieejams sinhronais tulkojums latviski)

Dievs aicina draudzi kalpot ar Dieva Vārdu gan draudzē, gan pasaulē, un draudzes vadītāji ir aicināti sagatavot un iedrošināt visu draudzi šī uzdevuma veikšanai. Šis evaņģēlija darbs notiek gan publiski, kad to dara iecelti mācītāji, gan arī “pa mājām” (Ap. d. 20:20, 1. Tes. 5:14). Šo privāto Vārda kalpošanu mēs saucam par padomdošanu.
Tā ir Rakstos balstīta kalpošana “cietējiem, grēciniekiem un svētajiem”. Kristieši vienlaikus ir šie visi trīs, un tas nozīmē, ka mums nepieciešams mierinājums, vadība un skaidra izpratne
par mūsu patieso identitāti.
Mūsdienu baznīcai ir nepieciešami padomdevēji, kas dziļi izprot Dieva žēlastību, kuru dzīvi Dieva Vārds ir pašus mainījis, un kas tāpēc spēj gudri un mīloši Dieva Vārdu attiecināt uz citu cilvēku dzīvi. Šis kurss sniegs pārskatu par galvenajiem bibliskajiem padomdošanas principiem un mēs vēlamies, lai mācību dalībnieki tos apgūtu un spētu paši pielietot.

KURSA DATUMI (laiks 18:00 – 21:00)
Ceturtdiena – 17. oktobris
Piektdiena – 18. oktobris
Pirmdiena – 21. oktobris
Otrdiena – 22. oktobris
Trešdiena – 23. oktobris
+ sestdien, 19. oktobrī seminārs plašākai auditorijai par “Konfliktu risināšanu laulībā un ģimenē ar Evaņģēlija resursu palīdzību”

KURSA PRASĪBAS:

1) Visu lekciju apmeklējums (izņemot saskaņotu attaisnojošu iemeslu)
2) Literatūra:
2.1 Tematiski raksti tiešsaistē (saraksts pielikumā)
2.2. Grāmatas (pieejamas katram kursa dalībniekam):
a) Paul David Tripp, Instruments in the Redeemer’s Hands: People in Need of Change Helping People in Need of Change;
VAI
b) Ken Sande, The Peacemaker: A Biblical Guide to Resolving Personal Conflict.

3) “Open-book” eksāmens par uzdoto literatūru
4) Eseja (6-10 lpp.) kurā kursā apgūtais attiecināts uz paša personīgo kristīgo augšanu

PAR LEKCIJĀM
dalības maksa (izņemot semināra studentus) – 14 EUR (iekļauj materiālus, kafijas pauzes).
Pieteikšanās līdz 1.oktobrim: Jānis Pērkons, +371 26356030