Rekolekcijas “Draudze – Kristus liecinieki šodien” Cesvainē

28. aprīlī no plkst. 9.00 Cesvaines ev.lut. baznīcā notiks rekolekcijas par tēmu “Draudze – Kristus liecinieki šodien”. 

Vai šī pavēle attiecas uz manu draudzi un mani? Jā, to Jēzus Kristus arī mums ir pavēlējis. Pāvils raksta, ka ikviens uz mums skatās, kā uz Kristus kalpiem. Kā nest šo liecību tālāk mūsu ikdienā un līdzcilvēkiem.

Rekolekcijas vadīs mācītājs J.Bitāns. Dalības maksa Eur 10.00. Pieteikties līdz 22. aprīlim.