Semināru cikls “Sakrālās mākslas teorija un simboli”

23. aprīlī (plkst. 10.00-13.15) un  9.,16. maijā (plkst. 14.00-17.15) Latvijas Kristīgajā akadēmijā notiks semināru cikls par tēmu “Sakrālās mākslas teorija un simboli”.

Tēmas: Kristīgās mākslas tradīcija un simboli. Jēdzienu “Bībeles māksla” un “Sakrālā māksla” skaidrojums un saturs kristīgajā un citu lielāko pasaules reliģiju tradīcijās. Sakrālās mākslas mērķi un uzdevumi monoteistiskajās (jūdaismā, kristietībā un islāmā) un politeistiskajās (hinduismā un budismā) reliģijās. Cilvēks pēc “Dieva tēla un līdzības” un Trīsvienīgā Dieva teoloģijas nostādnes. Reliģiskās mākslas tēli un simboli. Pasaules reliģiju Svētie Raksti par mākslas formu un pasaules uzskatu. Cilvēka un Dieva attēlojamība. Ikonaklasma problemātika jūdaismā, kristietībā un islāmā. Mākslas vērtējuma problemātika pēc kristīgās Baznīcas kanona kritērijiem. Modernās mākslas formas un kristietības pamatnostādnes. Kristietība kā pasaules uzskats un tās sasaiste ar mākslas darbu. Semināru vadīs LKrA docents, Mg.theol. Guntis Dišlers.

Pieteikties pa telefonu 29338605 vai e-pastu: kursi@kra.lv

Maksa par nodarbību ciklu EUR 80.00 (vai EUR 20.00 par nodarbību), noslēgumā apliecība.