Starpkonfesionāla tautas lūgšanu sapulce

20.oktobrī plkst. 14.00 par godu valsts simtgadei Rīgas Skonto hallē notiks starpkonfesionāls lūgšanu pasākums. 

Programmā slavēšana un pielūgsme, uzrunas un lūgšanas, aizlūgumi.

Ieeja bez maksas