Mediju ir izveidojusi brīvprātīga profesionāļu komanda. Ikdienas darbā šobrīd iesaistās gan pastāvīgi komandas biedri, gan brīvprātīgie palīgi, padomdevēji un sadarbības partneri. Arī Tu vari kļūt par vienu no mums! Piedalies ''Tuvumā.lv” redakcijas darbā! Aicinām iesniegt dzīvesstāstus, viedokļus, pētījumus, preses relīzes par pasākumiem u.c., rakstot e-pastu: redakcija@tuvuma.lv. Ar Tevi sazināsies individuāli, vienosimies par sadarbības iespējām. Pastāvīgie komandas locekļi var piedalīties individuālās un komandas apmācībās, izmantot e-bibliotēku u.c. iespējas. Sociālajā tīklā ''Facebook'' ir mūsu slēgtā grupa ''Kristīga dzīvesveida izpētes fonds'' ar 80 biedriem. TUVUMĀ.lv dibinātāja ir Aija Volka (aija@tuvuma.lv).
about signature

Aija Volka

Aija ir medija "Tuvuma.lv" galvenā redaktora pienākumu izpildītāja. Mediju uztur nodibinājums "Kristīga dzīvesveida izpētes fonds'' (https://fonds.tuvuma.lv/), un Aija ir organizācijas dibinātāja un valdes priekšsēdētāja. Sevi par kristieti uzskata kopš agras bērnības, kristījusies 16 gadu vecumā Rīgas Āgenskalna baptistu draudzē. Aijai īpaši sirdī bijusi kristiešu sadraudzība, jo pašas ģimenē un draugu lokā ir visdažādāko konfesiju kristieši un rūpējis jautājums, kā veicināt savstarpēju labāku saprašanos. Septiņus gadus veidoja blogu ar kristīgu ievirzi ''manapasaule.lv'', iegūstot domubiedrus, ar ko radās ideja par mediju TUVUMA.lv kā starpkonfesionālu, redakcionāli neatkarīgu, kvalitatīvu mediju. Ieguvusi bakalaura un maģistra grādu komunikācijas zinātnē (LU SZF), specializējoties jautājumos par žurnālistiku, auditorijas vajadzībām un gaidām un mediju ētiku. 2010. gadā ieguvusi Žurnālistikas cerības balvu par pētniecisko žurnālistiku. Strādājusi laikraksta "Diena" izpētes un sabiedrības, Rīgas ziņu un politikas nodaļās, bijusi laikraksta "Latvijas Avīze" ziņu dienesta žurnāliste un Lasītāju servisa redaktore, portāla "la.lv" sadaļu redaktore, asistējusi portāla "tvnet.lv" sporta lapas redaktoram, veidojusi sižetus raidījumam "Volejbola apskats", rakstījusi kristīgajam žurnālam "Tikšanās" u.c. Šobrīd ar vīru un trim dēliem dzīvo Ventspilī. Strādā Ventspils bibliotēkā, studē maģistrantūrā bibliotēkzinātni un informācijas zinātni. Aijas sirdslieta ir mūzika. Patīk sacerēt dziesmas, dziedāt, spēlēt klavieres. Raksta arī dzeju.
about signature

Sanita Novikova

Sanita ir nodibinājuma ''Kristīga dzīvesveida izpētes fonds'' valdes locekle. Kā teoloģijas maģistrantei interesē jautājums par cilvēka dvēseles aicinājumu, kas ir pāri konfesionālajai piederībai, dzimumam un sociālajiem apstākļiem. Kā ticības ceļš rod piepildījumu? Un kā tieši var veicināt evaņģēliskās vēsts rašanos ikviena cilvēka sirdī? Sanita ieguvusi bakalaura grādu Rietumskotijas universitātē Uzņēmējdarbības vadībā ar spāņu valodas studiju virzienu. Darbojoties tulkošanā un nevalstiskajā sektorā (Zaļā Brīvība, Eirofortis un Resiliences centrs) par sirdslietu kļuvusi radošuma un cilvēka pašizteiksmes pētniecība. Sanita uzskata, ka tā satur vislielāko potenciālu kopienas procesu katalizēšanā un sabiedrības izaugsmes veicināšanā. Par radošuma atslēgas instrumentu jeb metodi uzskata kreatīvo jeb pašreflektējošo rakstniecību. Sanitas teoloģiskie uzstādījumi balstās draudžu un kopienu izaugsmes potenciāla veicināšanā, kurā nav vietas diskriminācijai un neiecietībai, bet gan tiek meklētas un rastas iespējas ikviena kopienas locekļa garīgās pašizteiksmes iespējai, neatkarīgi no dzimuma, formālas izglītības līmeņa un citiem segregējošiem apstākļiem. Šobrīd īsteno ķermeņa apzinātības programmu sievietēm, kas balstās ķermeņa fiziskās veselības un emocionālās pašvērošanas praksē, ko nākotnē cer īstenot arī draudžu vidē. Pēc savas pārliecības ir arī ilgtspējīga un augu izcelsmes uztura atbalstītāja, tādēļ īsteno arī pielāgota uztura apmācību programmu Plant-aware.
about signature