Par mums

Materiālus, ziņas, ierosinājumus un jautājumus iesūtiet

Tuvumā.lv galvenā redaktora pienākumu izpildītājai Aijai Volkai

(aija@tuvuma.lv; mob.29233624)

Tuvāk Dievam – tuvāk cilvēkiem


Kas mūs vieno, kad esam sašķelti un nošķirti dažādās grupās – atbilstoši mūsu viedokļiem, ideoloģiskām nosliecēm, dzimtajai valodai?

Kristīgā Baznīca tic, ka patiesa vienotība starp cilvēkiem ir iespējama vienīgi tad, ja vispirms esam kopībā ar Dievu, kura līdzībā esam radīti. Tuvojoties Dievam, kura līdzībā esam radīti, mēs nonākam tuvāk viens otram.

Kristīgais medijs TUVUMĀ.lv ir starpkonfesionāls dzīvesstila medijs. Vēlamies atspoguļot ar reāliem dzīves stāstiem, faktiem un viedokļiem, kā tuvināties Dievam un tuvināties cilvēkiem jebkurā dzīves jomā, neatkarīgi no konfesionālās piederības.

Jēzus saka: ”Tev būs Dievu savu Kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: Tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu” (Mateja evaņģēlijs 22:37–39)

Mūsu vērtības ir miers un domapmaiņa savstarpējā līdzsvarā.

Vienkāršākais ceļš uz mieru ir padošanās pretinieka priekšā. Viena viedokļa diktatūrā miers ir ātri vien sasniedzams. Taču īstena vērtība ir mieram arī starp ticīgajiem, kuru domas kādos jautājumos atšķiras.

Medijs ir viena no Kristīga dzīvesveida izpētes fonda iniciatīvām.

Mūsu vīzija ir kvalitatīvs, redakcionāli neatkarīgs, interaktīvs medijs internetā, tostarp lietojams planšetdatoros un viedtālruņos, kas atspoguļo pētījumus par kristiešu kopienām, aicina uz diskusijām par kristīgu dzīvesveidu, veicina pilsoniskās sabiedrības attīstību, pilsonisko žurnālistiku, sadarbību, iesaista saziņā latviešu valodā runājošos, tostarp diasporu. Vēlamies padarīt TUVUMĀ.lv zīmolu sabiedrībā atpazīstamu, piedāvājot multimediālu vietni internetā, radio raidījumus un video sižetus, rīkojot lekcijas, seminārus un diskusijas klātienē, kā arī izdot drukātas publikācijas.

Arī Tu vari kļūt par vienu no mums! Piedalies kristīgā medija TUVUMĀ.lv rakstu vai video veidošanā, pasākumu organizēšanā vai citās Kristīga dzīvesveida izpētes fonda iniciatīvās, vai kļūsti par mūsu partneri — atbalstot ar lūgšanām, finansiāli vai citos veidos.

Atbalsti TUVUMĀ.LV ar savu ziedojumu:

“Kristīga dzīvesveida izpētes fonds”
vienotais reģistrācijas numurs 40008238865
konta numurs LV50HABA0551040282926 (Swedbank AS)

Lai būtu iespējams nodrošināt medija ilgtspējību, mums ir ļoti nepieciešams regulārs ikmēneša finansiālais atbalsts. Detalizētu informāciju par mūsu vajadzībām, finansiālo situāciju un iespēju piedalīties partneru komandā vari iegūt, rakstot Kristīga dzīvesveida izpētes fondam.