Ziedot

Kas nepieciešams medija uzturēšanai?

Mediju ir izveidojusi brīvprātīga profesionāļu komanda, ieguldot savus privātos līdzekļus un pēc iespējas taupīgi rīkojoties ar saņemtajiem pirmajiem ziedojumiem. Tomēr, lai būtu iespējams nodrošināt medija ilgtspējīgu attīstību, realizēt arī drosmīgākās idejas un sociāli atbildīgi attiekties pret pastāvīgajiem darbiniekiem, kuri velta savu ikdienu šim projektam, tajā skaitā apmāca jaunos dalībniekus vērtīgās prasmēs, mums ir ļoti nepieciešams regulārs ikmēneša finansiālais atbalsts.

Milzīgs paldies Pēterim Eisānam, Laurim Krolim, Līgai Kleinai, divām anonīmām ziedotājām un Rīgas Āgenskalna baptistu draudzei, kas ziedo regulāri katru mēnesi fonda darbībai! Pateicamies arī visiem, kas vismaz vienreizēji mūsu aktivitātes atbalstījuši naudā vai graudā!

Septembra mēnesī saņēmām kopumā 577 EUR. 

Mūsu uzkrājumi kopumā- turpmākās darbības nodrošināšanai- 1.novembrī bija 2867.63 EUR (atjaunināts 15.11.2017).

Mums ir nepieciešami ziedojumi, lai varētu nodrošināt:

  • IT atbalstu un web attīstību;
  • kodola komandas darbinieku motivēšanu regulāram darbam;
  • pašreklāmu;
  • materiāli tehniskās bāzes veidošanu;
  • administratīvo izmaksu segšanu.

Detalizētu informāciju par mūsu vajadzībām un finanšu situāciju vari iegūt, sazinoties ar fonda vadību. Raksti uz e-pastu: redakcija@tuvuma.lv vai zvani uz mob.+ 371 29233624 (Aija). Ja vēlies atbalstīt konkrētam mērķim, lūgums to norādīt maksājuma uzdevumā, kā arī norādīt savu kontaktadresi vai telefonu, lai vajadzības gadījumā varam sazināties, kā arī varam informēt, kā mums klājas.

Nodibinājumam ”Kristīga dzīvesveida izpētes fonds” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. (Informāciju par iespēju ziedotājiem iegūt nodokļu atlaides lasi vairāk šeit.)

Atbalsti TUVUMA.LV, ziedojot uz:

nodibinājums “Kristīga dzīvesveida izpētes fonds”
Reģ. Nr. 40008238865
Norēķinu rekvizīti:
Banka: Swedbank
Konta numurs: LV50HABA0551040282926