Ziedot

Atbalsti TUVUMA.LV, ziedojot uz:

nodibinājums “Kristīga dzīvesveida izpētes fonds”
Reģ. Nr. 40008238865
Norēķinu rekvizīti:
Banka: Swedbank
Konta numurs: LV50HABA0551040282926

Kas nepieciešams medija uzturēšanai?

Lai būtu iespējams nodrošināt medija ilgtspējību, mums ir ļoti nepieciešams regulārs ikmēneša finansiālais atbalsts:

  • atlīdzībai redaktoriem, žurnālistiem un citiem pastāvīgajiem redakcijas darbiniekiem;
  • IT atbalstam un web attīstībai;
  • administratīvo izmaksu segšanai;
  • materiāli tehniskās bāzes veidošanai;
  • pašreklāmai u. c.

Detalizētu informāciju par mūsu vajadzībām, finansiālo situāciju un iespēju piedalīties partneru komandā vari iegūt, sazinoties ar fonda dibinātāju un koordinatori:

  • Aiju Volku (aija@tuvuma.lv).

Ja vēlies atbalstīt konkrētam mērķim, lūgums to norādīt maksājuma uzdevumā, kā arī norādīt savu kontaktadresi vai telefonu, lai vajadzības gadījumā varam sazināties, kā arī varam informēt, kā mums klājas.

Milzīgs paldies Amerikas latviešu baptistu apvienībai, Laurim Kļaviņam un vienai ziedotājai (publiski vēlas palikt anonīma), kas ziedo regulāri fonda darbībai!

Pateicamies arī visiem, kas vismaz vienreizēji mūs atbalstījuši! Paldies Līgai Kleinai, Ērikam Dziļumam, Aleksejam Kačanovam, Andai Mendriķei, Pēterim Eisānam, Vizmai Šulcai, Kristīnei Kanskai un citiem!