Ziedot

 

Nodibinājumam ”Kristīga dzīvesveida izpētes fonds” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. (Informāciju par iespēju ziedotājiem iegūt nodokļu atlaides lasi vairāk šeit.)

Kas nepieciešams medija uzturēšanai?

Lai būtu iespējams nodrošināt medija ilgtspējību, mums ir ļoti nepieciešams regulārs ikmēneša finansiālais atbalsts:

  • atlīdzībai redaktoriem, žurnālistiem un citiem pastāvīgajiem redakcijas darbiniekiem;
  • IT atbalstam un web attīstībai;
  • administratīvo izmaksu segšanai;
  • materiāli tehniskās bāzes veidošanai;
  • pašreklāmai u. c.

Detalizētu informāciju par mūsu vajadzībām, finansiālo situāciju un iespēju piedalīties partneru komandā vari iegūt, sazinoties ar fonda valdes locekļiem:

  • Aija Volka (aija@tuvuma.lv, mob.+ 371 29233624 )
  • Lauris Krolis (lauris@tuvuma.lv, mob. +371 28632441).

Ja vēlies atbalstīt konkrētam mērķim, lūgums to norādīt maksājuma uzdevumā, kā arī norādīt savu kontaktadresi vai telefonu, lai vajadzības gadījumā varam sazināties, kā arī varam informēt, kā mums klājas.

Milzīgs paldies Līgai Kleinai, Ērikam Dziļumam, Aleksejam Kačanovam, Andai Mendriķei, divām ziedotājām (publiski anonīmām), kas ziedo regulāri katru mēnesi fonda darbībai! Pateicamies arī visiem, kas vismaz vienreizēji mūs atbalstījuši!

Atbalsti TUVUMA.LV, ziedojot uz:

nodibinājums “Kristīga dzīvesveida izpētes fonds”
Reģ. Nr. 40008238865
Norēķinu rekvizīti:
Banka: Swedbank
Konta numurs: LV50HABA0551040282926