599

Kāpnes debesīs. Mārča Jencīša liecība

”Cie­tu­ma ka­me­ras stū­rī ir tu­ale­te. Pa­pī­ra vie­tā pa­ma­nu Bī­be­les la­pas, vēl kaut kur pie cie­tu­ma ma­ku­la­tū­ras at­ro­du bro­šū­ru. La­su: – Sā­ta­nam ir plāns ta­vai dzī­vei, un Die­vam ir plāns ta­vai dzī­vei, bet pa­šam tev jā­iz­vē­las, ku­ra plā­nos ie­kļau­ties. Pir­mo rei­zi mū­žā lū­dzu Die­vu. Dievs ma­ni uz­klau­sa: ma­ni šeit ne­no­sit, ne­pa­da­ra par zi­lo, ne­es­mu no­mi­ris ba­dā, pat vi­si zo­bi mu­tē.”

680

Depresija sievietei, pusaudzim vai pat zīdainim? Domas par pašnāvību? Kā līdzcilvēkiem palīdzēt (+ VIDEO)

Tu lūkojies tālumā vienā punktā. Tev kļūst smagas kājas un rokas, un sirds arī. Tu negribi neko. Tev ir skumji jau divas nedēļas no vietas. Šķiet, ka neviens nesaprot, nekad neko tādu nav piedzīvojis. Jūties nesaprasts un nevajadzīgs. Reizēm pārņem bailes iziet no mājas, iziet cilvēkos. Reizēm ir grūti pat piecelties no gultas. Tu sāc smēķēt, dzert, ēst ļoti daudz vai neēst vispār. Tev pēkšņi prātā iezogas pašnāvības domas… Šāds līdzīgs scenārijs var pārņemt ikvienu, kas sirgst ar depresiju.