Ilmārs Hiršs
Ilmārs Hiršs, Mg. sc. ing., Dr. theol., ir Bībeles teoloģijas profesors, emeritēts mācītājs, vairāk nekā 250 publikāciju autors Latvijas, ASV, Brazīlijas, Vācijas un Čehijas izdevumos un digitālajā vidē. Piedalījies ar referātiem teoloģiskās un zinātniskās konferencēs Latvijā, Vācijā, Zviedrijā, ASV un citur. Apbalvots ar Valsts Atzinības krusta ordeni (2019).