GrāmatasIesakām

Viena no lasītākajām grāmatām bibliotēkās — Māra Bērziņa romāns “Svina garša”

Māra Bērziņa romāns “Svina garša” iesākas ar vārdiem: “Tad nu, Birkena jaunskungs, rāpies tik uz debesīm. ” Šos vārdus Matīsam Birkenam saka mammas pusbrālis māldermeistars Nikolajs Brīskorns. Kā nu nē? Matīss Birkens un Nikolajs Brīskorns abi ir krāsotāji, atjauno un padara tīru dzīvokli pēc remonta, un arī grēksūdze ir sava veida attīrīšanās. Katra grēksūdze ļauj kaut ko sākt no jauna un ir ceļš uz debesīm.

 Romāna īss apraksts

svina garsa

Grāmatas vāks

Romāns aptver laika posmu no 1939. -1941.gadam, attēlojot godīga, dzīvelīga puiša Matīsa dzīvi. Jauneklis kopā ar draugu Rūdi ikdienā cenšas dzīvot saskaņā ar sirdsapziņu, tāpēc nemanot kļūst par varoņiem, jo glābj nelaimēs nonākušos ebrejus, kā arī krievu karavīru – gūstekni. Viņi ir kā samarieši. Viņiem grūti pieņemt citādu rīcību.

Nikolajam nākas vilties Augustā, kurš ir citāds. Nikolajs, glābjot sev dzīvību, ir nejauši nogalinājis bērnības draugu Augustu, kurš necilvēcīgas ideoloģijas dēļ bija atbalstījis spīdzināšanu un negribēja klasesbiedram palīdzēt. Veicis baušļa — tev nebūs nokaut — pārkāpumu, Nikolajs mokās sirdsapziņas pārmetumos, pēc grēksūdzes nolemj rūpēties par vientuļo Augsta māti Alvīni. 

 

Romānā diezgan bieži ir citāti no Bībeles, piemēram, kad Matīss ir iemīlējies Sulamītē, minēts fragments no Zālamana Augstās dziesmas 7.nodaļas  2.-7.panta, bet, kad viņam veselības problēmu dēļ jāiet pie urologa uz apgraizīšanos, autors lietojis atsauci uz Pirmo Mozus grāmatu 17.nodaļā  8.-11.panta un 24.pantā.

Autors, pamatojoties uz dokumentālu liecību – avīžu rakstu (“Brīvā Venta”, 1941.gads, Nr.32) –, apraksta, kā notiek skolēnu smadzeņu “skalošana”, iepotējot bezdievības ideoloģiju.


 

Latvijas Nacionālajā teātrī ir iestudēta izrāde pēc romāna “Svina garša” motīviem. Pirmizrāde bija šogad  4.februārī.


 

Māra Bērziņa romāns “Svina garša”, ko izdevusi “Dienas grāmata”, ir šogad viens no lasītākajiem oriģinālprozas darbiem Latvijas bibliotēkās, liecina Lauku bibliotēku atbalsta biedrības apkopotie dati.

Ceru, ka mazliet ieinteresēju. G.Libbe ir teicis: “Tauta, kas nelasa, arī nedomā.”

Inese Šteina
Inese Šteina ir Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas māsa kalpone. Kopienas mājaslapa ir www.kalpones.lv.