Ziņas

Gregorskola aicina uz tiešsaistes un klātienes semināriem un rekolekcijām

Iesākoties 2021./2022. mācību gadam, Sv. Gregora Izglītības centrs jeb Gregorskola piedalīties dažādos tiešsaistes un klātienes semināros, kā arī rekolekcijās un Alfa kursā.

Pašlaik iespējams pieteikties uz šādiem notikumiem:

  • no 22. septembra — iepazīsti Bībeles personāžus ar māc. Edgaru Maži trešdienās, reizi mēnesī (Zoom platformā);
  • no 29. septembra — Mateja ev. studijas ar māc. Magnusu Bengtsonu mēneša pēdējā trešdienā (Zoom platformā);
  • 2.oktobrī – seminārs (vebinārs) par biblisku finanšu pārvaldīšanu; sadarbībā ar “CROWN LATVIJA”. Lektors – Edmunds Ābelītis (klātienē Saldū un Zoom);
  • 8.–9. oktobrī rekolekcijas par atbrīvošanas kalpošanu ar māc. Mareku Ignatu un māc. Raimondu Mežiņu (klātienē Saldū un Zoom);
  • no 7. oktobra – Alfa kurss (klātienē Saldū un Zoom);
  • 1.–3. oktobrī – seminārs laulātajiem pāriem “Nozīmīga laulība”, kas notiks Gregorskolā — uz to var pieteikties internetā, kā arī e-pastā vai telefoniski, zvanot Ievai Kārklai (29110068).

Aktualitātēm var sekot arī Gregorskolas Facebook lapā.

Par atbrīvošanas kalpošanu

Ar 1. augustu Mareks un Aija Ignati ir sākuši dvēseļkopšanas un atbrīvošanas kalpošanu Saldū.

Mācītājs Mareks Ignats skaidro: “Atbrīvošanas kalpošana ir dvēseļkopšanas sastāvdaļa, kad cilvēks ir lielākā vai mazākā mērā dēmonu ietekmē, Jēzus Kristus vārdā dēmoniem tiek pavēlēts no cilvēka iziet. Daudzos gadījumos atbrīvošanas kalpošana ir ļoti veiksmīga, jo kristietis tiek brīvs no lietām, ar kurām ir cīnījies un mocījies gadiem. Kristietis tiek brīvs no regulāras krišanas vienos un tajos pašos grēkos, kam par iemeslu ne reti ir dēmoniska saistība un dēmonisks garīgs spiediens uz kristieti.

Atbrīvošanas kalpošana ir balstīta mūsu Kunga Jēzus Kristus Evaņģēlijā. Var pat teikt, ka šī kalpošana ir Evaņģēlija izpausme, jo cilvēks tiek atbrīvots vienīgi uz tā pamata, ka Jēzū Kristū šī cilvēka grēki ir piedoti. Cilvēks ir dārgi atpirkts ar Viņa Kunga Jēzus Kristus dārgajām asinīm un ir Dieva īpašums, uz ko dēmoniem nav tiesības tieši tā iemesla dēļ, ka grēki Jēzū Kristū ir piedoti. Bez šī pamata atbrīvošanas kalpošana nevar notikt un tā zaudē jēgu.”

Mācītāja Mareka Ignata skaidrojums par atbrīvošanas kalpošanu skatāms šajā video. Tiem, kuri jūtas aicināti uz atbrīvošanas kalpošanu, Mareks un Aija uzrakstījuši arī īpašu vēstuli.

Misionārs Dāvids Maikls Kariljo

David Michael Carillo. Foto: no personīgā bloga

David Michael Carillo. Foto: no personīgā bloga

Gregorskolā jau 11.gadu mājo amerikāņu mācītājs Dāvids Maikls Kariljo (David Michael Carrillo), kuram Dievs sirdī ielicis īpašu mīlestību pret Latviju un mūsu ļaudīm. “Viņš ir sirsnīgs cilvēks, arī apdāvināts mūziķis,” raksta Svētā Gregora Izglītības centra biroja administratore Marika Ivsiņa. “Dāvids ir pieredzējis dalīties ar Dieva Vārdu un muzicēt dažādās draudzēs, nometnēs, semināros gan ASV, gan Eiropā. Ja vēlaties uzaicināt viņu kā viesi uz savas draudzes dievkalpojumu vai citu pasākumu, droši rakstiet viņam. Viņš būs ļoti pateicīgs par kalpošanas iespējām latviešiem.”

Foto: Thought Catalog, Burst

TUVUMĀ.lv ziņas
TUVUMĀ.lv ziņu komanda publicē kristīgo sabiedrību interesējošus jaunumus no preses relīzēm un citiem publiski pieejamiem avotiem.