Iesakām

Valsts svētkiem veltītie ekumēniskie dievkalpojumi un koncerti (papildināts)

Sveiciens, mūsu lasītāj, Latvijas Republikas dzimšanas dienā!  Iepazīstinām ar pasākumiem, kuros mēs, kristieši, līdzās visdažādāko konfesiju brāļiem un māsām varam svinēt valsts svētkus un lūgt Dievu par Latviju (notikumi sarindoti secībā pēc pulksteņlaika).

17.novembrī:

Vecumnieku luterāņu baznīcā plkst. 10.00

Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 10.00 svētbrīdis

Engures luterāņu baznīcā plkst. 11.00

Atvērto durvju dievkalpojums draudzē “Prieka Vēsts” Rīgā, Bērzaunes 6, plkst. 11.00

Salaspils M. Lutera baznīcā plkst. 12.00, uzstāsies koris “Elpa”

Cesvaines Romas katoļu baznīcā plkst. 15.00 Sv. Mise, aizlūgums par tautu un valsti

Baltezera baznīcā plkst. 11.00

Bērzaunes luterāņu baznīcā plkst. 18.00 operdziedātājas Sonoras Vaices un pianista Māra Žagara koncerts veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. Ieeja bez maksas.

 

 

18.novembrī:

Rīgas Domā plkst. 9.00

Limbažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 10.00

Daugavpils Sv. Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcā plkst. 10.00

Vecauces evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst.10.00

Liepājas Sv. Jāzepa katoļu katedrālē plkst. 11.00

Rucavas Kristus Pestītāja evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 11.00

Saldus Sv. Jāņa baznīcā plkst. 11.00

Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā plkst. 11.00, piedalās vīru koris “Baltie bērzi”

Kuldīgas Sv. Annas baznīcā plkst. 11.00

Jūrmalciema Nācaretes evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 12.00

Vai neesam pievienojuši kādu no pasākumiem, kuru vēlies ieteikt Tu?

Ziņo: redakcija@tuvuma.lv

Jelgavas Sv. Annas baznīcā plkst. 12.00

Gulbenes Vissvētākā Sakramenta Romas katoļu baznīcā plkst. 13.00

Tukuma adventistu draudzē plkst.13.00

Kandavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 13.30

Rīgas 1.metodistu draudzē svētku koncerts plkst. 14.00

Rīgas Sv.Pētera baznīcā Valsts svētku dievkalpojums plkst. 15.00

Jēkabpilī plkst. 15.00 piemiņas brīdis pie pieminekļa “Kritušiem par Tēviju”

Grobiņas evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 17.30

*Papildināts 17.novembrī plkst.11.40. Paldies mūsu lasītājiem par iesūtīto informāciju!

 

 

 

 

 

 

 

Ieva Birule-Bobinska
Ieva ir ''Tuvuma.lv'' pasākumu kalendāra veidotāja, Nicas ev.lut. draudzes locekle. Draudzē darbojas pamatā muzikālajā kalpošanā. Pēc diploma juriskonsults, pēc aicinājuma evaņģēlista sieva. Ikdienā strādā lietvedībā Liepājas Jūrniecības koledžā.