Andra Opengeima svētruna. Neesam pārsteidzīgi nosodīt! (+ VIDEO)


967
Pagājušā gada nogalē “Latvijas kristīgajā radio” bija dzirdama atkārtojumā  ”Solis TV” projekta vadītāja, Jēkabpils vasarsvētku draudzes ”Atklāsme” mācītāja Andra Opengeima svētruna par nosodīšanu, kas diemžēl kristiešu vidū ir itin bieži sastopama parādība un kas mums traucē gan veidot sirsnīgas attiecības citam ar citu, gan arī var traucēt būt attiecībās ar Dievu. Esam saņēmuši atļauju no A.Opengeima video versiju publicēt arī medijā ”Tuvumā.lv”. Teksta veidā publicējam dažus īsus fragmentus.

Aija Volka, ”TUVUMĀ” galvenā redaktore

Medijs internetā: solistv.lv

Dievs reaģē uz mūsu domām, motīviem, vārdiem.

Šodien lai mēs neesam pārsteidzīgi uz nosodīšanu! Spriedīsim taisnu tiesu pēc Dieva Vārda! Dieva Vārda gaismā lai mēs skatāmies, kā Viņš redz.  Viņš fareizejiem teica Mateja evaņģēlijā 23:23:

”Jūs esat atstājuši tiesu, žēlastību un ticību!’’

Tātad, ja atnāk iekšēji [doma]: ”Tas nav pareizi!’’ vai Tas ir pareizi,’’ tālāk lai tas iziet caur žēlastības filtru un lai tas iziet arī caur ticību. Vai tiešām Dievs tā redz? Es gribu šodien spriest tā kā spriež Tas Kungs. Un, ja es runāju, tad es runāju kā Dieva Vārdu. Tātad, man ir jābūt pārliecinātam, ka Dieva Gars runā caur mani, nevis ka  kaut kāda mana ambīcija, mana uzpūšanās, ka es esmu pārāks, ka visi ir nepareizi, ka es tagad esmu pareizais un mūsu draudze. Es tāds baigi labais- visi pārējie nav tik labi. Tā ir paštaisnība!

Lūkas evaņģēlijā 18: 9-12:

“Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, Viņš stāstīja šādu līdzību:  “Divi cilvēki aizgāja uz Templi Dievu lūgt. Viens bija farizejs, bet otrs – muitnieks. Farizejs nostājās un lūdza pie sevis: es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki – laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju desmito tiesu no visiem saviem ienākumiem.””

Redzi, viņš savā sirdsprātā bija augsts! Viņš sevi salīdzināja ar ļaundariem. Viņš nesalīdzināja sevi ar Mozu vai Abrahamu – ar ticības cilvēkiem… Ko tu vispār zini par muitnieku? Ko tu spried par vīru pēc viņa ārienes?

Romiešiem 2:1:

“Tāpēc tu, cilvēka bērns, ikviens, kas spried tiesu, ne ar ko nevari aizbildināties, jo, spriezdams tiesu par otru, tu tiesā pats sevi, jo, tiesātājs būdams, tu dari to pašu.’’

Parasti, kad es nosodu, es saku: “Kā viņš tā? Kāds viņš!” Un es sāku cilvēku tiesāt. Tas, iespējams, atgriezīsies manā dzīvē. Kāpēc es to daru? [Iespējams], tāpēc, ka man pašam ir vēlme, bet es nedrīkstu, esmu saistīts. Bieži vien mani bērni [par savām māsām, brāļiem] saka: ”Tēt, paskaties!” Piemēram, meita brauc ar riteni. Un dēls saka: “Tu taču teici, ka nedrīkst, bet- redzi- viņa brauc!’’ Es saku: “Dēliņ, laikam tu pats gribi braukt, tāpēc tu saki par viņu, ko nedrīkst darīt.’’ Man ir jāpārbauda sava sirds! Kāpēc es tā runāju? Kāpēc es nosodu?

Vai arī- es nosodu, jo esmu garīgi atslābis. Es redzu visu negatīvo, man nav Dieva Gara klātbūtnes, man nav mīlestības. Mīlestība spēj apklāt, mīlestība spēj redzēt cilvēkā labo. Bet, kad esmu garīgi atslābis, mani vairs neapmierina Dieva Vārds, es vairs nebarojos ar Dieva Vārdu, ar to, ko Dievs man šodien atklāj, un tad es sāku baroties ar kaut kādām klačām, es pats piedalos un es pats runāju.

Dievs ir soģis. Tāpēc tā nav tava kompetence! Par to ir rakstīts Jēkaba vēstulē 4:11-12:

“Neaprunājiet, brāļi, cits citu; kas savu brāli aprunā vai brāli tiesā, aprunā likumu un tiesā likumu; bet, ja tu likumu tiesā, tad tu neesi likuma darītājs, bet soģis. Viens ir likuma devējs un soģis, kas var glābt un pazudināt; bet kas tu tāds esi, tu kas tiesā savu tuvāku?’’

Dievs saka: es vēl neesmu pabeidzis savu darbu! Esmu jau kādreiz teicis līdzību: katram vajadzētu priekšā šilti “Iet celtniecība. Nesodīt!’’. Katram cilvēkam, tavam brālim, tavai māsai iedomājies šādu garīgu šilti. Nesodi, neesi pārsteidzīgs! Dievs saka: es ar šo cilvēku vēl neesmu pabeidzis darbu, bet tu skaties uz savu dzīvi!

 

Sprediķa pilno versiju skaties zemāk, publicēts ”Solis TV”’ youtube kanālā 2016.gada 31.augustā