Didzis Kukainis
Didzis Kukainis sabiedrībā vairāk ir zināms kā blogeris (www.didziskukainis.lv), kurš galvenokārt raksta par grāmatām, visbiežāk izvēloties kristīgo, garīguma un filosofisko literatūru. Viņš izvēlas tādu autoru darbus, kuri "padziļina dzīves vērtības un garīguma izpratnes nozīmību cilvēka dzīvē". Didzis ikdienā strādā Stradiņa slimnīcas Neatliekamās medicīnas centrā. Kādu dzīves brīdi studējis arī teoloģiju. Didzis iestājas par "Jēzus piemēra tuvākmīlestībā balstītu patiesu un inkluzīvu ekumēnismu, garīgi un praktiski aptverot un iekļaujot pēc iespējas plašāku cilvēku un sabiedrības grupu loku".