Līga Kleina
Līgas Kleinas dažādā pieredze žurnālistikā un filosofijas studijas ir nostiprinājušas viņas pārliecību, ka objektivitāte realitātē nepastāv, tā ir tikai sociāla konstrukcija, ar kuras palīdzību mēs cenšamies savu subjektivitāti ielikt kādā rāmī vai kategorijā.