Vineta Urtāne
Vineta uzaugusi Ikšķilē , bet jau vairākus gadus dzīvo Rīgā, kur mācās un strādā. Pirms pieciem gadiem aizgāja līdzi draudzenei uz Āgenskalna baptistu baznīcu, kur pirmoreiz sastapās ar Dievu. Kopš tā laika Vineta aktīvi iesaistās draudzes dzīvē - jauniešu kalpošanā un slavēšanā. "Katru dienu pārliecinos, cik dzīvs ir Dievs un kā Viņš darbojas - vairāk nekā mana cilvēcīgā būtība to spēj apzināties."