GrāmatasIesakām

Lāsma Antoneviča: Būt Viņam tuvu, lai atdarinātu

Šķiet, ir izdevies tikt līdz Jaunās Derības Evaņģēlija pašai būtībai! Tā saldumam. Treknumam. Arī vieglumam un iekļaujošam siltumam. Ugunīgumam — pie sevis nodomāju ikreiz, pāršķirstot savu piezīmju kladi “Dari tāpat kā Es”. Aptuveni sešus gadus vāktu, kārtotu un spodrinātu pētījumu, kas brīdi pirms Lieldienām nu izdots grāmatā.

Vai cilvēkam tas ir iespējams?

Grāmatas nosaukums ir aizgūts no Vēstules efeziešiem 5. nodaļas 1. panta, kas Latvijas Bībeles biedrības 2012. gada tulkotajā versijā skan šādi: “Būdami Dieva mīļotie bērni, dariet tāpat kā Viņš”. Kad pirmo reizi to šādi izlasīju (līdz tam 1965. gada Bībeles tulkojumā lasīju “sekojiet Dievam”), tas mani noķēra — darīt tāpat kā Dievs?! Vai cilvēkam tas vispār ir iespējams?! Vai tā nav tulkojuma kļūda?! Nē, izrādās — arī šīs rakstu vietas sengrieķu teksta interlinerālajā versijā minēts vārds “mimētai” (μιμηταί), kas nozīmē “atdarināt”. Tas nozīmē, ka man tas būtu jāspēj, bet lai spētu, ir jābūt pietiekami tuvu, lai redzētu un darītu — tāpat kā dara Viņš! Jānokļūst tuvu…

Iemīlēju Jaunās Derības burtiskumu un garu

Lāsmas pirmā Bībele

To, ka Dievu pirmkārt var redzēt, iepazīt un atzīt Viņa rakstītajā Vārdā, esmu sapratusi jau pirms vairāk nekā 30 gadiem, kad padomju impērijas norietā pirmo reizi kā pusaugu meitene Viņu ļoti jaušami un neatgriezeniski paliekoši piedzīvoju. Toreiz mana pirmā Bībele bija vecajā drukā, ko ātri apguvu lasīt un saprast. Vēlākos gados mācījos dažādās Bībeles skolās, bet visjaudīgākās Vārda studijas man izvērtās deviņdesmito gadu beigās un divtūkstošo sākumā, kad ieguvu darbu kristīgajā misijā, kas veidoja Jaunās Derības sengrieķu teksta interlineāro tulkojumu. Tajā laikā, pētot gramatiskās formas un meklējot atbilstošākos vārdus, ļoti iemīlēju Dieva Vārda burtiskumu un garu. Tāpēc, kad sajutu sevī šo urdošo vēlmi noskaidrot, kā ar to Dieva atdarināšanu īsti ir, man nebija šaubu, ka ir jāķeras klāt man labi zināmajam pamatdokumentam — Jaunās Derības Vēstulēm!

Darbības vārdi pavēles izteiksmē

Sākotnēji gan vēlējos saprast tikai to, kas man kā Viņa mīļotajam bērnam būtu jādara, kā dievišķi jārīkojas. Protams, par to biju lasījusi, kā arī dzirdējusi daudzos draudzes sprediķos. Tomēr nolēmu būt drosmīga ieskatīties pati un savākt kopā visu, kas rakstīts Vēstulēs, izveidojot tādu kā darāmo Dieva darbu karti. Latviešu valodā tas nozīmētu atrast visus darbības vārdus pavēles izteiksmē ar -iet un -ieties galotnēm vai klāt pievienoto partikulu “lai”. Pasteidzoties priekšā notikumiem, izrādījās, ka šādu darbības vārdu Jaunajā Derībā ir tiešām daudz – vairāk nekā 360 apgalvojumu pavēles izteiksmes formā, neskaitot specifiskos pamudinājumus laulātajiem, bērniem un konkrētiem adresātiem! Pēcāk es šos apgalvojumus sadalīju 12 tēmās: Dzīvo jaunu dzīvi!; Mīli!; Rūpējies!; Dzīvo ticībā!; Dzīvo Jēzū!; Darbojies un cīnies!; Dedzīgi dzenies!; Novelc pasauli!; Bēdz un izvairies!; Uzmanies!; Rūpējies par kalpotājiem!; Cieni valsti!

Citiem vārdiem – es beidzot noskaidroju Dieva gribu savai dzīvei, kā saprašanai, treniņam un piepildīšanai būs aizņemta katra manas dzīves diena!

Vienlaikus tā ir garīga dzīve, kas iespējama tikai, dzīvojot un staigājot garā, kā tas formulēts Vēstulē Galatiešiem 5:25. Galu galā arī pats Dievs ir Gars (Jāņa evaņģēlijs 4:24). Bet kas to būtu domājis, ka vienlaikus šī dievišķā rīcība ir tik ļoti nepārprotami praktiska!

Dievs pirmajā personā

Tomēr izvērtās tā, ka apgalvojumi pavēles izteiksmē nokļuva manas grāmatas otrajā daļā. Pirmo aizņēma Dievs! Gluži loģiski, ja sekojam darba titulpantam no Vēstules efeziešiem 5:1 — lai atdarinātu un darītu, ir jāredz Viņš! Iepriekš nebiju pamanījusi, ka Vēstuļu teksts ir būvēts tā, ka sākuma nodaļās un pantos ir tēlots mūsu trīsvienīgais Dievs visā šo Vienību (Tēva, Dēla un Svētā Gara) izpausmē, un tikai uz beigām ieskanas pavēles izteiksme — ej un dari kā Viņš! Tā nu “lobīju ārā” Viņa dabu un darbu, būdama līdz sirds dziļumiem saviļņota par Viņa labumu un ārkārtīgo dāsnumu un padarot to ļoti mērķēti personīgu — pirmajā personā! Interesanti, ka šie apgalvojumi par to, kas ir Dievs un ko Viņš ir izdarījis, dara un darīs, arī ir vairāk nekā 360 jeb daļiņa, ko saprast un atzīt katru manas dzīves dienu. Ticu, ka, atstājot mums savu Vārdu, tas ir Tēva nolūks uzrunāt mūs katru tieši. Vismaz man tas ir trāpījis ļoti dziļi un personīgi un novēlu to katram “Dari tāpat kā Es” lasītājam!

Par grāmatas saņemšanu var vienoties, rakstot Lāsmai uz viņas e-pasta adresi lasmaantonevica [at] gmail [punkts] com.

Foto: Lāsma Antoneviča

Lāsma Antoneviča
Lāsma Antoneviča ir žurnāliste, publiciste, patlaban mediju studiju projektu vadītāja.