Literatūra

“Es atbildēju dvēselei.” Laura Kroļa dzeja

Kur gan Tev steigties, kad līst?

Lietus aumaļas aiz loga –
Lai kumeļus dzirdinātu,
Lai tīrumus atveldzētu,
Lai steigu apturētu.

Kur gan Tev steigties,
Kad līst?

Vai naudas mijēji stāsies bez Tevis?
Vai zāle neaugs, pļavas neziedēs bez Tevis?
Vai tenku dzirnavas apstāsies bez Tevis?

Tu esi Visuma centrs.
Tāpat kā es. Viņa. Viņš.
Mēs visi savos mazajos Visumos.

Tāpēc nesteidzies.
Vienkārši skaties lietus aumaļās aiz loga.
Vienkārši esi.


Apmaldījies

Tu teici – mēs mūžīgi iesim
Basām pēdām
Pa smilšaino dzimtenes ceļu.
Tu teici – nebūs vasarai beigu,
Nebūs bēdu,
Asaru, sirds brūču dziļu.

Tie bija meli.
Bērnība beidzās,
Drausmīgas vētras gāzās man pāri.
Viens solis nepareizs, otrs –
Tik slikti nu veicās,
Dzīve ļaunāka šķita par nāvi.

Pēc sāpēm un pūlēm
Es pavērsu skatu
Uz dzimtenes lielceļa pusi.
Kāpēc vien tagad, ne agrāk?
Visu šo laiku
Tu biji mani tur gaidījusi.


Rozei

Kādam Tu esi mīļākais cilvēciņš,
Kādam sens draugs,
Kādam krietna meita.

Bet savā būtībā
Tu esi roze.

Bet ne tā asi dzelošā,
Ne tā bezkaunīgi kairā,
Ne tā pārmēru izlutinātā.

Līdzīgi Magdalēnas māsai Martai,
Kas klusām rūpējās par citiem,
Tu rūpējies par pasauli,
Dziedinot tās brūces
Ar savu daiļumu.

Un, kad Rīgas debesīs
Šaujas ugunspuķes,
Maigs vējš no Austrumiem
Iegaužas Tavos matos
Un saka:
“Ir nodzīvots vēl viens
Svētīgs gads, mana Roze!”


1940. gada jūnijā

Ciems.
Ciemats.
Pilsēta.
Daugavpils.
Šodien 16. jūnijs.
Ulmanis sirdī kopā ar mums.
“Sevišķi svarīgu darīšanu dēļ”
Viņš palicis savā pilī.
Zilbe.
Vārds.
Teikums.
Dziesma.
Zilo ezeru zemes
Dziesmotie svētki.
Trīs reizes lūdzam
Tev svētību, Dievs.
Lapa.
Zieds.
Krūms.
Daba.
Daba šovasar ir neprātīga,
Raisa ziedus aumaļām.
Vai nojauš šo
Kā mūsu pēdējo vasaru?
Piliens.
Lietus.
Vējš.
Negaiss.
Vētra briest austrumos.
Saule riet asins krāsā.
Laiks šķiet ievilcis elpu.
Varbūt zina, ka tūlīt sāpēs.
Lode.
Stobrs.
Tanks.
Armija.
Šodien jau 17. jūnijs.
Vakar saņemts ir ultimāts.
Uz ielas guļošai dziesmu lapiņai.
Pārrāpo kāpurķēdes.
Spīts.
Lepnums.
Gods.
Brīvība.
Šovasar samīts tiks viss.
Laimīgs, kas saglabā dzīvību.
Vai nabags vai bagāts, ej, apģērbies.
Pusgadsimtu ilga būs ziema.

Ašs ceļojums

Pār spožajām dzirkstīm,
Ko Vezuvs debesīm sniedz,
Un rāmajiem ūdeņiem,
Caur Gangas krastiem kas plūst,
Lai paceļas skatiens Tavs
Un priekā ietrīsas sirds –
Tu esi DZĪVS,
Kaut pārprasts un nepazīts.


Runā ar mani

Runā ar mani,
Kad bezcerības putni
Laižas skumju debesīs.
Kopā mēs iedegsim
Prieka sauli,
Gaišo zeltu atkal tā lies
Pār pasauli Tavu.
Runā ar mani,
Kad neziņas bultas
Pār cerību mūriem pārskrien.
Kopā mēs satrieksim
Šaubu varenos pulkus,
Atkal svētnīcā Tavā
Plauks miers.


Es zinu Dzimteni

Es zinu, kas ir laime, es zinu, miers kur mīt,
Kaut apkārt bango vētra un uguns krusa krīt.
Nav laimes lielākas kā Tēvuzemei kalpot,
Kā brašam karavīram tās tēraud’ rindās soļot,
Kā mīļai mātei tās jaunos dēlus skolot,
Kā sirmam arājam tās dāsnos laukus vagot.
Un, vai tas nav miers, ar kādu lūgsnas skaiti,
Kad pa Rīgas bruģi saulrietā soļo raiti,
Kad redzi oļus upmalā iemirdzamies skaisti,
Kad aiz savām durvīm citu skatiem gaisti.
Un nav jau svarīgi, vai uguns krusa krīt,
Tik atceries par Dzimteni – šeit miers un laime mīt.

Mātes mīlestība

Kas gan tu esi, no kurienes nāc
Kur savas svētīgās gaitas sāc ?

Vai eņģelis esi no pasaules citas
Kas mīlēt tā spēj un nekad nemitas.
Kad dzīves viļņi tik bangaini sitas.

Ar bišu sanoņu un pieneņu smaržu,
Tai vasarā, kad sajutu dzīvības garšu
Tu smaidīji, māt, un tad iesmējies dzidri,
Ar avota vieglumu un kvēlošu sirdi,
Tā spīdēja spožāk par zelta dālderi.

Nav tādas vētras pat Pekles kambaros
Kas, viešot bailes visos pasaules ļaunumos
Apdraudētu mani, ja blakus tu būsi,
Par spēku manu un gaišumu kļūsi.
Mani aizstāvēsi it visur un pasargāsi.

Tu esi kā putns brīvs debesu tālē,
Kurš redz vāveri kokā, vabolīti zālē,
Tā arī tu, māt, mani ik brīdi uzmani
Brīdini ātrāk kā briesmu zvani
Uz patvērumu ved, mīļā māt, mani.

Māt, lai tavs smaids vienmēr ir kopā ar tevi,
Tā radīsi laimi sev apkārt un priecēsi sevi
Nezaudē spēku un vieglumu liepas
Mīlestību lai pauž tavu bērnu lūpas
Tad ceļu redzēsi – to rādīs eņģeļu lāpas.


Es atbildēju dvēselei

Ar vilciendunu tālumā
Un gausiem vējiem ielās
Nāk rudenīga dvēsele
Caur manas dzīves dienām.
Tai acīs mirdzums aicinošs
Un matos mēness blāzma.
Pēc viņas soļiem klusajiem
Skan atbalss jautājoša.
Es atbildēju dvēselei
Un līdzi viņai devos.
Par maniem ceļiem turpmākiem
Lai lasa zvaigžņu dejās.
Lauris Krolis
Lauris kopš pamatskolas agrīnām klasēm raksta dzeju un prozu. Lauris ir pārliecināts, ka Latvijas lielākā bagātība ir tās cilvēki. Viņaprāt mēs kopā kļūstam par dižu radošu spēku. Lai atraisītu pilnu šī spēka potenciālu, nepieciešams iepazīt un novērtēt citam citu! Lauris ir arī bloga "interesanti.eu'' autors un līdz 2021. gadam bijis nodibinājuma "Kristīga dzīvesveida izpētes fonds" valdes loceklis.