Personas

Mūžībā devies priesteris Gatis Mārtiņš Bezdelīga

Šodien, 24. martā, ap pulksten 15 mūžībā devies Saldus, Brocēnu, Lutriņu, Silaiņu, Zirņu, Šķēdes, Ezeres un Kalnu draudzes prāvests.
Priesteris Gatis Bezdelīga bija labi pazīstams Kurzemes pusē. Viņš kalpoja cietumā par kapelānu un darbs ar personām, kas atrodas ieslodzījuma vietā, viņam patika un padevās; viņš mēdza sacīt – cietums pēc manis raud! Priesteris Bezdelīga rakstīja arī dzeju un gleznoja. Gleznoja arī kopā ar ieslodzījuma vietā esošajiem. Nodibinājuma “Kristīga dzīvesveida izpētes fonds” un medija Tuvumā vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību priestera Bezdelīgas tuviniekiem un kolēģiem.

Aļesja Lavrinoviča
Aļesjai patīk teoloģija un viss, kas saistīts ar Bībeli. Sapnis iemācīties lasīt Jauno Derību grieķiski izvērsās par divu maģistra grādu iegūšanu teoloģijā - Latvijas Universitātē un KU Leuven, Beļģijā. Pamata izglītība Aļesjai ir jurisprudencē, un, iespējams, tādēļ teoloģijā viņai patīk izaicināt domāt ārpus pierastām kultūras normām un aizstāvēt tos, ko aizstāvēt nav pieņemts. Brazīlijas kristietības iedvesmota, viņa uzskata, ka Dievs vienmēr nostājas apspiesto un vajāto pusē. Brīvajā laikā viņa skrituļo, nodarbojos ar kalnu slēpošanu un ceļo.