IesakāmIzpēte

Par teoloģiju praksē. Iesakām Bonijas un Marka Milleru-Maklemoru seminārus

Februārī un marta sākumā Latvijā viesojas trīs nozīmīgi praktiskās teoloģijas pētnieki no Vanderbiltas Universitātes (NešvilaAmerikas Savienotāvalstis). Šis ir nozīmīgs notikums akadēmiskās teoloģijas jomā Latvijā, it īpaši šogad, kad Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte atzīmē 100 gadu jubileju.   

Problēmas un izaicinājumi sievietēm

Bonija un Marks Milleri-Maklemori (Bonnie and Mark Miller-McLemore) ir praktiskās teoloģijas, draudzes vadības, reliģijas un psiholoģijas pētnieki, un Latvijā viesosies no 29. februāra līdz 8. martam. Pirmās dienas Rīgā viņi aizvadīs, iepazīstoties ar pilsētu un tiekoties ar Latvijas Universitātes, kā arī Teoloģijas fakultātes pārstāvjiem.

Bonija Millere-Maklemora

2. martā plkst. 16.30 Latvijas universitātes bibliotēkas Klusajā lasītavā (Raiņa bulvārī 19) visiem interesentiem būs iespēja apmeklēt Bonijas Milleres-Maklemoras semināru par sievietes lomu kristietībā: “Women and ChristianityIssues and Challenges(tulk.- ”Sieviete un kristietība: problēmjautājumi un izaicinājumi”). Seminārs notiks angļu valodā.

B. Millere- Maklemora ir autore, līdzautore vai redaktore vairāk nekā 16 grāmatām un vairāk nekā 100 grāmatu nodaļām vai publikācijām. Viņu teoloģijā interesē personas un ikdienas izaicinājumi, tādi kā slimības, nāve, darbs, bērnu audzināšana u.c. Viņas darbi tulkoti daudzās valodās, tostarp korejiešu, portugāļu, zviedru.

Dažas no Bonijas Milleres- Maklemoras grāmatām

Viņa ir starptautiski zināma autoritāte pastorālajā un praktiskajā teoloģijā, īpaši pētījumu jomā par sievietes lomu un bērnības nozīmi kristiešu dzīvē. Praktiskās teoloģijas Blekvela rakstu krājuma sastādītāja un starptautisko Praktiskās teoloģijas pētnieku tīklojumu vadošā dalībniece.

Viņa ir ordinēta mācītāja Kristus mācekļu baznīcā (Christian Church- Disciples of Christ) un paralēli akadēmiskajai darbībai ir kalpojusi kā mācītāja, kapelāne un mācītāja padomniece. Universitātē viņa pasniedz kursus praktiskajā un pastorālajā teoloģijā, psiholoģijā, par personības teorijām, psiholoģiju, teoloģijas un sociālo zinātņu metodēm, ģimenēm, bērniem, sievietēm baznīcā u.c.

Kristieša identitāte un dzīve

 

Marks Millers-Maklemors

3. martā plkst. 16.30 Latvijas universitātes bibliotēkas Klusajā lasītavā (Raiņa bulvārī 19) Marks Millers-Maklemors uzstāsies atvērtajā lekcijā par kalpošanu: “Life StoriesNarratives and Pastoral Identity(tulk.- “Dzīvesstāsti: naratīvi un pastorālā identitāte”). Lekcija notiks angļu valodā.

Arī M. Millers- Maklemors ir ordinēts mācītājs Kristus mācekļu baznīcā. Viņa draudze ir palīdzējusi sniegt patvērumu bezpajumtniekiem ziemā un īstenojusi citus palīdzības projektus nabadzīgiem cilvēkiem. 23 gadus viņš vadījis inovatīvu Mācekļu teoloģisko institūtu (the Disciples Divinity House at Vanderbilt) – ekumēniski atvērtu studentu rezidenci, tādējādi palīdzot ar finansēm un dzīvesvietu jaunajiem mācekļiem. M. Millera-Maklemora akadēmiskā interese ir pētīt līderību draudzē un pastorālo identitāti. Viņš vada meistarklases un publicē rakstus par līderību, kalpošanu.

Marks un Bonija Milleri – Maklemori izaudzinājuši trīs dēlus, kuri dzīvo Kolorādo. Markam patīk doties pārgājienos un audzēt dārzeņus, viņš nedaudz prot spēlēt bandžo un ukuleli un ir spēlējis grupā basģitāru.

4. un 5. martā abi pētnieki kopā ar LU Teoloģijas fakultātes mācībspēkiem un doktorantiem dosies uz Tartu Universitāti, kur Bonija Millere-Maklemora vadīs semināru abu universitāšu pārstāvjiem par praktiskās teoloģijas akadēmisko lauku: Developments in Practical Theology” (tulk.- “Praktiskās teoloģijas attīstība”). 6. martā Bonija un Marks Milleri-Maklemori tiksies ar dažādām ar teoloģiju saistītām nevalstiskajām organizācijām 

Piepildīts sapnis

“Akadēmiski izcilas rotas,” tā par gaidāmajiem viesiem teic LU Teoloģijas fakultātes praktiskās teoloģijas profesore Laima Geikina. Viņai savulaik bijis sapnis doties uz ASV Vanderbilta Universitātes Teoloģijas fakultāti tieši ar mērķi ”satikt klātienē praktiskās teoloģijas disciplīnā pasaulē pazīstamo pētnieci Boniju Milleri-Maklemoru. Viss, kas man bija – sapnis un ASV pētnieces vārds svaigā izdevumā.

Praktiskās teoloģijas profesore Laima Geikina

 Pirmais solis: kā jau sociālismā uzaudzis kolektīvās audzināšanas rezultāts, nebiju pārliecināta, ka, uzrakstot vēstuli, vispār saņemšu atbildi. Kādu brīdi šaubījos. Uzrakstīju, un sev par lielu pārsteigumu un iepriecinājumu saņēmu ļoti draudzīgu un iedrošinošu atbildi. Vēl viena atziņa, ko iemācījos: ja nepamēģināsi, tad neuzzināsi, kāds varēja būt rezultāts! 

Iedvesmota no pozitīvās atbildes sāku meklēt ceļus, kā īstenot savu sapni. Pieteicos Fulbraita stipendijai, nonācu līdz intervijai un… noraidījums! Sāpīgi! Paziņoju rezultātus kolēģiem ASV un saņēmu iedrošinošu ziņu: gaidīsim, cik būs nepieciešams! Vēlreiz pieteicos Fulbraita stipendijaiUn atkal nē. Tad atklāju Baltijas Amerikas Brīvības fonda stipendijas iespējas. Mēģinājums. Intervija. Nē. Mēģinājums. Intervija. Nē. Tie, kuri ir saņēmuši noraidošas atbildes, empātiski spēj izjust to šaubu, neticības un  vēlmes „atmest visam ar roku” garšu, ko tobrīd piedzīvoju. Ir tik svarīgi saņemt iedrošinājumu gan no kolēģiem ASV, gan no tuviem kolēģiem tepat Latvijā. Un pāri visam pārliecība, tikai nepadodies, tā diena pienāks!

Par Laimas Geikinas sapni iepazīties ar Boniju Milleri- Maklemori vairāk lasi portālā ir.lv šeit.

Par pirmo satikšanos vairāk lasi LU Teoloģijas fakultātes vietnē šeit.

Un pienāca! Pateicoties Eiropas pēcdoktorantūras atbalsta programmai un apstiprinātajam projektam „Teoloģijas un prakses mijattiecības ilgtspējīgā starpkultūru un starpreliģiju dialogā”, par vienu no maniem sadarbības partneriem kļuva Vanderbilta Universitātes Teoloģijas fakultātes profesore Bonija Millere-Maklemore. Mēs sagaidījām iespēju satikties un izveidot vēl ciešāku un sirsnīgāku profesionālu draudzību, nekā es pat spēju iztēloties. Mums bija izveidojusies kopīga elektronisku vēstuļu attiecību pieredze, kas pārtapa skaistā piedzīvojumā.

Apetīte rodas ēdot! Vēl esot ASV, Nešvilā, manai darba vizītei ejot uz beigām, sapratu, ka vienkārši ar manu aizbraukšanu šis stāsts nedrīkst beigties.

Piepildīts sapnis rada jaunu sapni!

Vairāk informācijas par Baltijas- Amerikas Brīvības fonda (BAFF) stipendijām un lektoru atbalstu šeit.

Tā 2019. gadā, saņemot ziņu, ka Baltijas- Amerikas Brīvības fonds (BAFF) izsludina konkursu uz stipendijām par iespēju uzaicināt ASV kolēģus uz Latviju, plāns bija gatavs. Pateicoties kolēģu atbalstam, pieteicām projektu un…šoreiz guvām BAFF atbalstu!”

Par pieķeršanos Marijai

Atbalstītās programmas ietvaros Latvijā no 14. līdz 17. februārim viesojusies arī liturģijas un feminisma pētniece Stefānija Badveja (Stephanie A. Budway) no Vanderbilta Universitātes, kura savā pētniecībā īpašu uzsvaru liek uz liturģiju, mākslu un sociālo taisnīgumu. 14. februārī Latvijas Universitātes Microsoft Inovāciju centrā viņa vadīja atvērtu semināru par marioloģijuSign of MaryGiving Voice to Marian Theology and Devotion” (tulk.- ‘‘Marijas zīme: balss piešķiršana Marijas teoloģijai un pieķeršanās”). Seminārs notika angļu valodā.

Tā kā Badveja spēlē arī ērģeles, 15. februārī viņa tikās ar Doma baznīcas pārstāvjiem, lai apskatītu un izmēģinātu trešās lielākās ērģeles Eiropā. Savukārt 17. februārī, Latvijas Universitātes 78. konferences teoloģijas un reliģijpētniecības sekcijas sēdes ietvaros, viņa uzstājās ar referātu “Letting the Entire Body of Christ Speak: Practical Theological Reflections on Intersex Christian Narratives(tulk.- “Ļaujot runāt visai Kristus miesai: praktiskās teoloģijas pārdomas interseksuālu kristiešu naratīvos”). 

Docentes Stefānijas Badvejas seminārs par marioloģiju LU Microsoft Inovāciju centrā

Ilze Stikāne
Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes Sabiedrisko attiecību speciāliste, doktorantūras studiju programmas lietvede