Ilze Stikāne
Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes Sabiedrisko attiecību speciāliste, doktorantūras studiju programmas lietvede