Pētījums: Kam internetā ir interese par kristietību?


274
Kristietība kā tēma medijos interesē galvenokārt sievietes pilsētās, kuras strādā garīgu vai intelektuālu darbu,  ir aktīvas kalpotājas savā draudzē un kuras neuzskata, ka viņu draudze vai pārstāvētā konfesija ir vienīgā pareizā. Šāds secinājums radās pēc mūsu veiktā pētījuma par mediju lietojumu.

Kopumā atbildēja 262 respondenti vecumā no 14 līdz 96 gadiem. Atbildēja 178 sievietes un 84 vīrieši.

Aptauju “Kristīga medija auditorijas pētījums” veicām laikā, kad vēl tikai plānojām izveidot šo jauno mediju “TUVUMĀ” par kristiešu dzīvi. Aptauja tika ievietota vietnē “visidati.lv” un tika izplatīta laikposmā no 2015.gada 20.janvārim līdz 2015.gada 28.oktobrī.  Jautājām, kādas ir mediju lietojuma vajadzības un paradumi, interesējošās tēmas, attieksme pret dažādām konfesijām. Piedāvājām dažādus atbilžu variantus, vairākos jautājumos apzināti  izaicinot uz atklātību. Respondentiem bija iespējams sniegt arī savu atbildes variantu brīvā formā.

Respondentu atlase

Mūsu komandas pārstāvji anketu sūtīja personīgi pazīstamiem kristiešiem, kas ir aktīvi savās draudzēs, kā arī tiem, par kuriem zināms, ka tie ir kristījušies, bet draudzi apmeklē reti vai nemaz. Anketa tika sūtīta vēl vairākiem cilvēkiem, kuri tikuši intervēti agrāk iznākušajā žurnālā “Tikšanās” vai kuri bijuši rakstu autori. Papildus aicinājām aizpildīt anketu arī nejauši izvēlētiem sociālā tīkla “draugiem.lv” dažādu kristiešu domubiedru grupu pārstāvjiem (“pareizticīgo kristiešu diskusiju kaktiņš’’, “Jēzus ir mans Kungs’’, Baznica.lv, katoliem.lv III- Katalikai.lt”, “Es esmu kristietis!”, katoļiem.lv, “Jūs esat pasaules gaišums”, ‘’Luterāņi (bez cenzūras), “Dieva bērni”, “Dažādi domājoši adventisti”, “Jēzus ir brīnišķīgs!”, “garīgums.lv”). Anketa tika sūtīta arī nejauši izvēlētiem iepazīšanās portālos sludinājumos atrodamiem kristiešiem un latviešiem ārzemēs (sūtījām e- pastus, ko atradām LELBĀL telefongrāmatā). Links uz aptauju bija pieejams arī blogā ”manapasaule.lv”, kā arī tas tika izsūtīts sociālajos tīklos vairākiem bloga “manapasaule.lv” lapas sekotājiem.

 

Ne visi, kurus lūdzām aizpildīt anketu, atsaucās. Nevaram gluži apgalvot, ka visi, kas aptauju aizpildīja, ir kristīgu mediju lietotāji. Nevaram arī apgalvot, ka no iegūtajiem datiem ir izveidojams “tipiskā kristieša” portrets, ja vispār tas būtu iespējams… Tomēr kādas tendences, iespējams, parādās. Rezultātus apkopojām, balstoties uz pieņēmumu, ka tie, kas atvēlēja laiku, lai aizpildītu aptauju, varētu būt tie, kas mēdz ielūkoties medija saturā, kas ir saistīts ar kristiešu dzīvi.

“Latvijas Kristīgo radio” klausās 59%. TV raidījumu “Saknes debesīs” vai agrāko “Vertikāle” skatījušies 18,7% un tikpat daudz, 18,2%, lasa luterāņu žurnālu “Svētdienas Rīts”.

No 262 respondentiem 11 norādīja, ka tiem nav interese par medijiem, kas sevi deklarē kā ”kristīgus”.

Tipiskie kristīga medija lasītāji internetā

Spriežot pēc saņemtajām atbildēm, par kristīgiem medijiem internetā interesējas gan sievietes, gan vīrieši, tomēr sievietes divreiz vairāk. No visiem vecumposmiem lielākais īpatsvars, 91 atbilde, bija iegūta no cilvēkiem vecumā no 21 līdz 30 gadiem. Tomēr kopumā saņēmām atbildes no teju visiem vecumposmiem: meitenes un sievietes no 14 līdz 96 gadiem, puiši un vīrieši no 15 līdz 80 gadiem.

Viena daļa ir ģimenes cilvēki – precējušies, ar bērniem-, bet tikpat daudz ir tādu, kas dzīvo vieni, kopā ar draugiem vai vecākiem. Pāris atbildes bija arī no cilvēkiem, kas dzīvo kopienā. Lielākā daļa strādā garīgo vai intelektuālo darbu. Tikai desmitā daļa ir fiziskā darba darītāji. Devītā daļa ir studenti vai skolnieki.

Puse dzīvo Rīgā. Ceturtā daļa kādā citā pilsētā Latvijā. Astotā daļa dzīvo Latvijas laukos un tikpat, astotā daļa, ir tādu, kas par kristīgiem medijiem latviešu valodā interesējas, dzīvodami ārzemēs. Te gan jāpiebilst, ka viens no aptaujas dalībniekiem, kurš dzīvo Kanādā, atsūtīja vēstuli, ka, lai gan esot aptauju aizpildījis, tomēr viņam, kurš uzaudzis ārzemēs, neinteresē latviešu vietējās zemes dzīves stils un garīgās intereses, jo sevi neidentificē ar Latvijas ikdienas dzīvi.

Pārliecinoša lielākā daļa, 71%, ir noteiktas draudzes locekļi, kas aktīvi piedalās kalpošanā. Desmitā daļa pieder kādai draudzei, bet nav aktīvi baznīcā gājēji. Astotā daļa nav nevienā draudzē.

Attieksme pret konfesijām

Lielākajai daļai ir cieņa pret visām konfesijām, jo neuzskata, ka pats varētu spriest par to, kurš ir īstais kristietis un kurš nav. No tiem, kas neatzīst visas konfesijas, izplatītākie iemesli nespējai visus cienīt bija atšķirīgi uzskati noteiktos jautājumos, nespēja pieņemt “sektas” vai ”maldu mācības”.

Citi viedokļi par attieksmi pret dažādām konfesijām

 • “Draudzīgi izturos pret visu konfesiju pārstāvjiem, bet man ir liela pārliecība par dažu konfesiju mācību neatbilstību Bībelei,
  tādēļ varu necienīgi izturēties pret konfesiju un runāju to, ko no Dieva esmu saņēmusi. Neatbalstu konfesiju būšanu, Dievs
  nav neko tādu radījis.”
 • “Pieņemu tikai tās konfesijas, kas godā 7 Svētos Sakramentus.”

  Foto: Josh Applegate, unsplash.com
  Foto: Josh Applegate, unsplash.com
 • “Pati esmu baptiste, bet šobrīd, studējot Rīgā, sanācis tā, ka aktīvāk kalpoju luterāņu draudzē. Dievs mīl visus. Un tāds ir arī mans uzdevums.”
 • “Es cienu visas konfesijas un garīgās izvēles, tās pat var būt sektas, ja vien tajās jau nav vērojams kaut kas man nepieņemams, teiksim, psihiska nelīdzsvarotība.”
 • “Esmu iecietīgs pret visām konfesijām, izņemot tās, kas ir skaidrāspretrunās Bībelei.”
 • “Mīlu visus, arī tos, kuri no manis norobežojas.”
 • “Esmu atvērts veselīgam ekumenismam. Problēmas rada garīga lepnība.”

Lielākā daļa ir mācījušies “Alfas” kursā vai kādos citos semināros, konferencēs, kristietības pamatus apguvuši savā ģimenē, draudzē vai skolā.

Kādas tēmas interesē?

44% ir svarīgi, lai medijā tēma būtu saistīta ar personīgi svarīgo dzīvē. 13% interesē, ar kādām grūtībām saskaras un kā tās pārvar citi kristieši ikdienā, darbā, ģimenē. 9% interesē attiecības un ģimenes dzīve. Mazāk par 5% interesē tādas tēmas kā karjera un finanses, māja, dārzs, auto un moto, skaistums un stils, virtuve, receptes, pretējais dzimums.

18% vēlas  medijā gūt pozitīvu, iedvesmojošu informāciju. Bet tikai 10% uzskata, ka iedvesmojošas ir kristiešu liecības vai likteņstāsti.

Slavenību ticības dzīve interesē 8%. Līdzīgs skaits- 9%- ir to, kurus interesē aktualitātes sabiedrībā. Par kristiešu pasākumiem interese ir 12%.

13% interesē Baznīcas autoritāšu politiskie komentāri, bet interese par šo rakstu varētu būt 11% no mūsu respondentiem, kuri atbildēja, ka labprāt lasa par pētījumiem, interesantiem faktiem, zinātni, vēsturi.

Tikai ceturtā daļa atzīst, ka savā ikdienā ir pietiekami laika, lai studētu Bībeli vai citu garīgu literatūru, intervijas medijos utt.

Citi viedokļi par vēlamo kristīga medija saturu

 • “Vēlos uzzināt dažādus baznīcas vēstures aspektus, dažādu tautu un kultūru saiknes ar kristietību. Interesē pārsvarā mākslas filmas par
  vēsturi ar kristīgu saturu.”
 • “Uzmeklēju labas kristīgas filmas no YouTube.”
 • “Garīga maize, lūgšanas, meditācijas, garīgi vingrinājumi.”
 • “Labam medijam, manā izpratnē, ir jāskatās nākotnē un jāsniedz informācija, kas ir ne tikai aktuālā (ņem vērā tehnoloģisko, kulturālo cilvēces attīstību) un taisnīga, bet arī “konstruktīvās domāšanas” veicinoša (saskanoša ar Jēzus mācību vai humānismu u.tml. un, ja ir nepieciešamība, noraida destruktīvās politiskās vai baznīcu rīcības). Svarīgi ir, lai tas varētu palīdzēt saprast un sniegt konstruktīvās vadlīnijas rīcībai (visiem cilvēkiem, ne tikai tiem, kas uzskata sevi par “kristiešiem”).”

Paldies visiem aptaujas dalībniekiem par izteikto viedokli!