Video: Tezē jaunieši par Latviju un uzņemšanu


133

30.decembrī viesojāmies pie Eržēbetas un Marci, kas stāstīja par saviem iespaidiem, esot Latvijā, un Tezē pasākumiem!