Iesakām

Klātienes dievkalpojumi un citas iespējas dievnamos Ziemassvētku laikā (papildināts)

Lai arī Latvijā ir ārkārtas situācija saistībā ar pandēmiju un Tieslietu ministrija ir aicinājusi Ziemassvētku dievkalpojumus skatīties attālināti televīzijā vai tiešsaistē internetā, atsevišķās baznīcās Ziemassvētku dievkalpojumi tomēr notiks. Pārsvarā katoļi un luterāņi noturēs klātienes dievkalpojumus. Zinām arī par dievkalpojumu reformātu draudzē. Par baptistiem, metodistiem, adventistiem publiskas informācijas par kādiem klātienes dievkalpojumiem neesam manījuši, tomēr ir vietas, kur drīkst Adventa laikā individuāli apmeklēt baznīcu. Turpināsim sekot līdzi informācijai un apkopot ziņas arī par citām konfesijām un kristiešu kopienām.

Vidzeme

Rīgas arhidiecēzes draudzes https://katolis.lv/draudzes_latvija/

Rīgā Āgenskalna baptistu baznīca būs atvērta apmeklētājiem 23.decembrī 16.00-20.00 un 25.decembrī 16.00-20.00.

Rīgas Reformātu draudze Akas ielā 24.decembrī rīkos divus dievkalpojumus 17:00 un 18:30, bet draudzes locekļiem iepriekš jāpierakstās uz kādu no laikiem.

Valkas -Lugažu luterāņu baznīca 24. decembrī atvērta no plkst. 16.00-20.00

Madonas luterāņu baznīca 24. decembrī atvērta no plkst. 15.00-19.00, 25. decembrī no plkst. 12.00-14.00

Limbažu luterāņu baznīcā:

25.12, 26.12, 27.12 dievkalpojumi plkst.10.00
24.12
12.00 torņa mūzika (Jānis Ansons), klausieties laukā pie baznīcas.
13.00 mūzika laukā pie baznīcas (Māris Grīnbergs)
16.00 – 20.00 baznīcā iespēja aizdegt svecīti, priecāties par egli, videosveicieni uz ekrāna, dāvaniņas.
Siguldas katoļu baznīcā mise 24. decembrī plkst. 16.00
Opekalna luterāņu baznīca 24. decembrī atvērta no 16.00 – 20.00 ar svētbrīža ierakstu katrā apaļajā stundā.
Suntažu luterāņu baznīcā 24. decembrī dievkalpojums plkst. 12.00

Latgale

 

Daugavpils katoļu baznīcā:

24. decembris, ceturtdiena
07.00 sv. Mise LV
MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS PIEDZIMŠANA, lieli svētki
16.00 Bētlemes pasvētīšana, sv. Mise PL
18.00 sv. Mise LV
25. decembris, piektdiena
09.30 sv. Mise PL
11.00 Rožukronis LV
12.00 sv. Mise LV
15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis RU
16.00 sv. Mise RU
17.30 Rožukronis PL
18.00 sv. Mise PL
26. decembris, sestdiena Sv. Stefans, pirmmoceklis, svētki
09.30 sv. Mise PL
11.00 Rožukronis LV
12.00 sv. Mise LV
15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis RU
16.00 sv. Mise RU
17.30 Rožukronis PL
18.00 kopīgā sv. Mise par mirušiem PL

Neretas luterāņu baznīcā 24. decembrī no plkst. 16.00 līdz 19.30 katrā apaļajā un pusapaļajā stundā notiks 15 minūšu svētbrīži.

Kurzeme

Katoļu svētku dievkalpojumi Liepājas diecēzes draudzēs: http://www.katedrale.lv/index.php?id=24042

Luterāņu svētku dievkalpojumi Liepājas diecēzes draudzēs:

Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāle http://www.trinitatis.lv/language/lv/

Liepājas Sv. Annas baznīca https://annasdraudze.lv/

Grobiņas luterāņu baznīca 24. decembrī atvērta no plkst. 11.00 – 21.00. Dievkalpojumi plkst. 18.00 un 19.00

Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca http://www.kuldigas.lelb.lv/?ct=dievkalp 

Nīcas novada luterāņu baznīcās https://www.nicasbaznica.lv/ 

Rucavas luterāņu baznīcā 24. decembrī dievkalpojums plkst. 18.00

Kaltenes ev. lut. baznīca 24. decembrī atvērta no 15.00-19.30

Saldus Sv. Jāņa baznīca https://saldusbaznica.lv/

Jelgavas Sv. Annas baznīca http://jelgavasannasbaznica.lv/

 

Ventspils baptistu baznīcā

Zemgale

Kurmenes katoļu draudzes dievkalpojums 24. decembrī notiks parkā plkst. 15.00 un 18.00

Lielvārdes katoļu baznīcā 24. decembrī plkst. 18.00

Valles luterāņu baznīcā 24. decembrī plkst. 16.00

Vecumnieku luterāņu baznīcā 24. decembrī plkst. 17.30 un 19.00


 

SVARĪGI!

Tieslietu ministrija informē:
  • reliģiskās darbības veikšanas vietu apmeklētājiem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs un jāievēro visi noteiktie piesardzības pasākumi, izvairoties no dziedāšanas;
  • reliģiskās darbības veikšanas vietā vienlaikus var atrasties tikai tāds personu skaits, kas nepārsniedz 20% no telpu kapacitātes, ievērojot, ka uz katru apmeklētāju tiek nodrošināti 10m2;
  • visām reliģiskajām organizācijām ir publiski jāinformē draudzes locekļus par ierobežojumiem un ar atbildību jāizturas pret tiem, ievērojot maksimālo piesardzību;
  • reliģiskajām organizācijām ir jāsadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģiskās drošības prasību nodrošināšanai.

 

Turpinājums sekos… 

Informācija par attālinātiem pasākumiem būs apkopota atsevišķā rakstā drīz.

 

Ieva Birule-Bobinska
Ieva ir ''Tuvuma.lv'' pasākumu kalendāra veidotāja, Nicas ev.lut. draudzes locekle. Draudzē darbojas pamatā muzikālajā kalpošanā. Pēc diploma juriskonsults, pēc aicinājuma evaņģēlista sieva. Ikdienā strādā lietvedībā Liepājas Jūrniecības koledžā.