Par MumsZiņas

Nodibinājumam “Kristīga dzīvesveida izpētes fonds” gaidāmas izmaiņas valdē un tiek meklēti jauni aktīvisti (+ IZSLUDINĀM VAKANCI)

Jau kopš 2022.gada 28. decembra interneta medijam ”Tuvumā.lv” – ko šobrīd lasi – nav galvenā redaktora, un medija uzturētājs, nodibinājums “Kristīga dzīvesveida izpētes fonds” nonācis grūtībās, meklējot jaunus aktīvistus, kuri varētu uzņemties nodibinājuma vadību.

Viens no pretendentiem uz valdes locekļa vietu ir kopš šī gada janvāra komandai piepulcējušais Tuvumā.lv ziņu redaktors, žurnālists Artūrs Andžs, tomēr nodibinājuma vadībai ir nepieciešami vēl citi papildspēki ikdienas darbu darīšanai: finansējuma piesaistei, finanšu līdzekļu pārvaldei, grāmatvedības un lietvedības organizēšanai, stratēģisko uzdevumu plānošanai un vadīšanai, īstenoto aktivitāšu popularizēšanai u.c.  Atbilstoši nodibinājuma statūtiem lēmumu par valdes iecelšanu pieņem dibinātāju sapulce, un, tā kā fondam formāli ir tikai viens dibinātājs, tad – lēmums būs jāpieņem vienīgajai dibinātājai Aijai Volkai (šo rindu autorei).

Uz šo brīdi nodibinājuma valdes locekle vēl ir projektu vadītāja un finansējuma piesaistes speciāliste, filoloģe Krista Papēde, kura komandai piepulcējās jau kā medija Tuvumā.lv lasītāja, ienesot svaigas vēsmas un redzējumu par turpmāko darbības stratēģiju. Diemžēl Krista Papēde ir lēmusi neturpināt vadīt nodibinājumu, tiklīdz tiks iecelta jauna valde.

Valdes locekļa pienākumus turpmāk vairs nevēlējās pildīt arī Tuvumā.lv ilggadējā rakstu autore, kura medija veidotāju kodolā ir jau kopš dibināšanas pirmssākumiem, teoloģe un juriste Aļesja Lavrinoviča.

Krista un Aļesja valdē tika ieceltas 2021.gada 10.aprīlī uz diviem gadiem, un kopš tā laika valdes priekšsēdētājs bija Augusts Kolms, kurš savulaik vadīja fonda paspārnē esošo radio raidījumu ”Savienots”, bija fonda valdes loceklis jau kopš 2019.gada 29.maija, un pēc tam, kad valdes priekšsēdētājas un arī Tuvumā.lv galvenās redaktores vietu atstāja medija un fonda dibinātāja Aija Volka (šo rindu autore), uzņēmās fonda turpmāko vadību, faktiski izvedot mediju no nopietnas krīzes situācijas. Kā zināms, tas bija daudziem emocionāli grūts laiks (arī man personīgi, līdz ar to privāto apstākļu dēļ atstāju mediju un nodibinājumu ”likteņa varā”; 2020.gadā manā ģimenē bija ienācis trešais dēls, un vienlaikus visā pasaulē plosījās Covid-19 pandēmija; sabiedrības šķelšanās atšķirīgās izpratnes dēļ radīja nopietnu izaicinājumu; daudzi vērojumi un piedzīvotas izmaiņas komunikācijā lika uzdot neskaitāmus jautājumus par līdz  tam it kā pašsaprotamo).

Augusts Kolms fonda un medija labā pēdējos gadus ir darījis lauvas tiesu, un likumsakarīgs ir viņa nogurums un vēlme atpūsties un pārorientēties, veltot savu laiku un pūles citām dzīves prioritātēm. Visas komandas vārdā sakām milzīgu paldies visiem trīs līdzšinējiem nodibinājuma vadītājiem: Augustam Kolmam, Aļesjai Lavrinovičai un Kristai Papēdei!

Šajā pārmaiņu procesā, kamēr tiek pārorientēta darbu sadale un notiek centieni atjaunināt komandas kodolu, fonda un medija darāmo darbu koordinatora lomu – pamatā ar to domājot atvērtību saziņai, stratēģisko mērķu atjaunošanu, kā arī galvenā redaktora un valdes locekļa pienākumu izpildi uz laiku – esmu uzņēmusies es, Aija Volka. Aicinām sazināties par vēlmi iesaistīties fonda darbībā, rakstot uz e-pastu: aija@tuvuma.lv vai zvanot mob.29233624. Ņemot vērā pieredzi šīs nevalstiskās organizācijas dibināšanā, veidošanā, vadīšanā, neliegšu padomu un nodrošināšu mentoringu. Tajā skaitā bez kautrēšanās par iecerēm un praksēm, kas nav izdevušās. Arī no kļūdām var mācīties.

Savā ziņā medija darbība līdz šim ir bijis kā “eksperiments”, jeb atvērta platforma, kur gūt pieredzi visdažādākajās jomās un tostarp vadīšanā un kolektīva vadīšanā cilvēkiem, kas ikdienā pamatdarbu veic pavisam citās organizācijās, iestādēs, uzņēmumos. Nevienam no mums fonds nav spējis nodrošināt darbošanos kā apmaksātu “maizes darbu”. Ņemot vērā šo apstākli, izaicinājums ir milzīgs: no vienas puses, iestāties par kvalitātes latiņas nodrošinājumu un tiekties pretī stratēģiski uzstādītajām ambīcijām, un, no otras puses, apzināties, ka sapulcējušies cilvēki vēlas un spēj iesaistīties vien kā “brīvā laika pavadīšanas pulciņā”.

Līdz ar katra jaunā aktīvista ienākšanu komandā ir bijusi iespēja pamainīt kādus no akcentiem, ienest darbībā jaunas idejas, pat mainīt prioritātes vai komunikācijas un vadības stilu. Katrs cilvēks ir unikāla, neaizvietojama personība, un ir milzīgs paldies katram, kas ir ieguldījis savu laiku un pūles.

Komandas tikšanās 2023.gada februārī

Nodibinājuma “Kristīga dzīvesveida izpētes fonds” vēsturiskais valdes sastāvs:

Augusts Kolms (29.05.2019.-10.04.2021.valdes loceklis; 10.04.2021.-28.12.2022. valdes priekšsēdētājs);

Aija Volka (09.06.2015.-10.04.2021. valdes priekšsēdētāja)

Lauris Krolis (16.11.2018.-10.04.2021.)

Maija Blumberga (16.11.2018.-29.05.2019.)

Oskars Gozis (24.10.2016.-16.11.2018.)

Dace Salmane (09.06.2015.-16.11.2018.)

Guna Sniedziņa (09.06.2015.-24.10.2016.)

__________________________________________________

Aicinām pieteikties uz valdes locekļu amatiem!

Nodibinājums “Kristīga dzīvesveida izpētes fonds” uztur mediju “Tuvumā.lv”.

Piedāvājam:
– gūt pieredzi NVO, pasākumu rīkošanas, mediju un pētniecības vadības jomā;
– iespēju iepazīties ar kristiešiem ar visdažādāko konfesionālo piederību, tostarp garīguma meklētājiem;
– apmācību un mentoringu;
– pieredzi attālinātā darba vidē (strādājot no mājām, saziņu lielākoties vadot ”Microsoft” dokumentu vidē, tajā skaitā ar aplikāciju ”Planner”; ”Facebook” grupu sarakstēs mesedžerī, Whatsapp grupā; Teams vai Zoom video, e-pastu sarakstēs, ar telefonzvaniem, klātienē reizi mēnesī).
Pamatpienākumi:
– finanšu piesaiste;
– izstrādāt budžeta un darba plānu un pārraudzīt tā īstenošanu;
– pārstāvēt fondu pasākumos un komunikācijā ar sadarbības partneriem, fonda prezentēšana;
– piedalīties klātienes un virtuālās vides valdes sēdēs un nodrošināt lēmumu izpildi norunātajos termiņos;
– īstenot vai organizēt, pārraudzīt dokumentu apriti un grāmatvedību atbilstoši likumdošanai;
– brīvprātīgo darbinieku piesaistīšana un vadīšana, mentorēšana vai mentoringa koordinēšana; struktūrvienību vadīšana;
Prasības:
-izpratne par mediju ētiku, profesionālas un pilsoniskas žurnālistikas nepieciešamību un kvalitātes pamatprincipiem;
– cieņa pret dažādām konfesijām, tradīcijām, tajā skaitā pret kristiešu kopienām, kurām nav piesaiste noteiktai konfesijas organizācijai, un ticīgajiem, kuri nav noteiktu draudžu pastāvīgi apmeklētāji vai reģistrēti locekļi;
– personīga interese par kristīga dzīvesveida aspektiem, komunikāciju ar kristiešiem;
– pašiniciatīva, degsme un radošums ideju ģenerēšanā- neatkarīgi no tā, kāds ir nodibinājuma finansiālais stāvoklis un iespējas atlīdzināt par darbu;
– atbildīgums pret norunātajiem darbu izpildes termiņiem, tikums izpildīt solījumus;
– teicamas komunikācijas un organizatoriskās prasmes; līderība;
-spēja un vēlme strādāt gan komandā, gan patstāvīgi;
– pieredze finanšu piesaistē, grāmatvedībā vai dokumentu sagatavošanā (tiks uzskatīta par priekšrocību);
– pieredze “Kristīga dzīvesveida izpētes fonda” vai medija Tuvumā.lv darbībā (tiks uzskatīta par priekšrocību);
– pieredze medija darbībā vai NVO sektorā (tiks uzskatīta par priekšrocību);
– augstākā izglītība komunikācijas zinātnē, vadībzinībā, jurisprudencē vai teoloģijā (tiks uzskatīta par priekšrocību).
Termiņš:
– uz 2 gadiem.
Atlīdzība:
– šobrīd ir iespējams piedāvāt tikai kā brīvprātīgu darbu, bez atlīdzības.
Taču nodibinājuma statūti paredz, ka valdes locekļi, pildot savus pienākumus, varētu saņemt atlīdzību vai izdevumu atmaksu, kuri radušies pienākumu izpildes gaitā – atkarībā no budžeta iespējām un padarīto darbu apjoma. Par finanšu piesaisti varētu tikt maksāts atsevišķi- piemēram, 10% no piesaistīto līdzekļu apjoma, ja to atbalstītu valde trīs dalībnieku sastāvā.
Lai pieteiktos vakancei, lūdzu, līdz 20.jūnijam atsūti savu dzīves gājuma aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli uz e-pastu: aija@tuvuma.lv.
Atjaunināts 10.06.2023
Aija Volka
Aija ir nodibinājuma ''Kristīga dzīvesveida izpētes fonds'' un fonda uzturētā medija ''Tuvumā'' dibinātāja. Aijas vīzija ir ar medija ''TUVUMĀ'' palīdzību savest kopā cilvēkus, lai nestu mieru Latvijā, Eiropā, pasaulē. Ieguvusi bakalaura un maģistra grādu komunikācijas zinātnē (LU SZF), specializējoties žurnālistikā, mediju ētikā. Šobrīd ir ceļā uz otro maģistra grādu bibliotēkzinātnē, pētot informācijpratību, tostarp – medijpratību. 2010.gadā ieguvusi Žurnālistikas cerības balvu par pētniecisko žurnālistiku. Sevi par kristieti uzskata kopš agras bērnības, kristījusies 16 gadu vecumā Rīgas Āgenskalna baptistu draudzē. Šobrīd ar vīru un trim dēliem dzīvo Ventspilī. Vairāk: aijavolka.lv