Jēzus Kristus
Mēs, nodibinājuma ''Kristīga dzīvesveida izpētes fonds'' locekļi (fonds.tuvuma.lv) un fonda uzturētā medija Tuvumā.lv redakcija, ticam Jēzum Kristum kā Trīsvienīgā Dieva vienpiedzimušajam Dēlam, ticam Viņa bezgrēcīgajai dzīvei, miršanai pie krusta mūsu grēku dēļ, augšāmcelšanai no mirušajiem, uzbraukšanai debesīs un atkalatnākšanai zemes virsū Savā godībā. Mēs ticam, ka Svētie Raksti jeb Bībele ir Dieva atklāsme, kas dota caur dievišķo inspirāciju Svētā Gara vadībā, attiecīgās grāmatas autoram, tās sarakstīšanas laikā.