Grāmata, kas pamodina interesi izprast Bībeles dziļumus. Ričards Rors “Apslēptais”


759
Daudzas grāmatas par Bībeli bieži vien rada neizpratni par šo Grāmatu, bet Ričarda Rora “Apslēptais. Svēto Rakstu garīgums” ir kā bāka, kas izgaismo “Dzīvības ceļu”, palīdzot izprast Bībeles garīgumu un to iedzīvināt savā personīgajā dzīvē.
 ricards-rorsFranciskāņu mūks Ričards Rors (1943) ir viens no mūsdienu nozīmīgākajiem garīgiem skolotājiem un domātājiem.  Viņa darbība visā pasaulē tiek  augstu vērtēta. Rors pazīstams kā iedvesmojošs sludinātājs un daudzu īpašu grāmatu autors. No tām latviski izdotas: “Ādama atgriešanās”, “Eneagramma. Deviņas dvēseles sejas”, “Mūžīgais dimants”, “Kailā tagadne”, “Kritiens augšup”, “Lūgšanas spēks” un citas. Uz nesen latviešu valodā izdotās grāmatas “Apslēptais” vāka rakstīts: “Ričards Rors ir garīgi pārveidots un atmodināts cilvēks, tāpēc viņa rakstītais vienus ļoti uzrunā, savukārt citus – satrauc.” Par Ričardu Roru vairāk uzzināms šeit.

Franciskāņu tēva Ričarda Rora piedāvātie garīgie dziļumi un bagātības nav aptveramas uzreiz. Tam vajag laiku… Tēvs Rors kā ķirurgs ar asu skalpeli slāni pa slānim izpreparē Bībeles dziļo, daudznozīmīgo un simbolisma piepildīto valodu, atsegdams gandrīz katra Bībeles stāsta un norises daudzpusīgo nozīmi. Bībele tiek skaidrota noslēpumainā veidā, ievedot lasītāju teju fiziski izjūtamā piedzīvojumā, kurā gūstams apliecinājums, ka  cilvēks spēj Dievu un Viņa valodu dzirdēt un saprast, ja vien šim procesam patiesi nododas.
Varbūt izklausās pārāk slavinoši, un tomēr jāatzīst, ka mūsdienu garīgumu meklējošajam cilvēkam, kas vēlas iepazīt Bībeli, arī kristietim, līdzās pamatteksta lasīšanai grāmata “Apslēptais” varētu būt pati labākā izvēle.
Lasot Bībeli, nereti izlasītais neiet kopā ar mūsu pasaules izpratni un ainu. Tad kādi no mums sāk meklēt atbildes uz jautājumiem par to, ko viens vai otrs tēls nozīmē. Katrs var Bībeli skaidrot pēc savas izpratnes, tomēr tēvs Ričards Rors skaidro, balstoties uz zināšanām, kas iegūtas nopietnu teoloģijas studiju laikā, kā arī personīgi pieredzēto Dieva mīlestību un Dieva dāvātajām atziņām par to, ko tad Dievs vēlējies cilvēkiem pavēstīt caur Svētajiem Rakstiem.

Tā nav sausa teoloģija, bet atspoguļojums dzīvei, kam ikviens ejam cauri, kā senāk, tā mūsdienās, tā par Bībeli varētu sacīt tas, kas izlasīs šo garīgā skolotāja Ričarda Rora darbu.

Foto: Cam DiCecca, unsplash.com
Foto: Cam DiCecca, unsplash.com

Svētie Raksti ir pilni ar lielajiem jautājumiem, tādiem kā “Kas es esmu?” vai “Kur es mājoju?”. Un cilvēkam, kas tiecas pēc atbildēm uz šiem jautājumiem, tā dēvētājam meklētājam , ir nepieciešamas atbildes. Par vienīgo autoritatīvo avotu ieceļot Svētos Rakstus, nereti nonākam tikai pie Bībeles fundamentālisma, kas nav nekas labs. Lai tas nenotiktu, palīdz Rora grāmata “Apslēptais”. Tā meklētāju sagatavo, iniciē, apbruņo, liek sevi iepazīt labāk, kā arī iedod kompasu un ceļa karti, lai Bībeles simbolismā nenomaldītos un nenonāktu fundamentālismā, kas nevis tuvina Dievam, bet no Dieva attālina.

Manuprāt, grāmata galvenokārt viedi palīdz parādīt savstarpējo vienotību starp cilvēku, Dievu un Bībeli. Autors to ļoti jauki paudis ar šiem vārdiem:

“Stāvēšana viena, pieņemoša Dieva priekšā ļauj cilvēkam mierpilnam un sakopotam atrasties vienuviet. Cilvēks spēj atrasties vienuviet; cilvēks spēj būt šeit un tagad. Viņš vairs nemeklē kaut kādu ”rītdienas laimi”. Tobrīd un vienmēr: “Redzi, tagad ir Dieva labvēlības laiks, redzi, tagad ir glābšanas diena.” (2 Kor 6:2)”

Tēvs Ričards Rors ar savām zināšanām par Dievu, Viņa pazīšanu un dzīvošanu Viņā  ieved lasītāju daudzslāņainajā Bībeles pasaulē, izaicina domāt un rada priekšnosacījumus, lai iemīlētu Dievu. Rors parāda, cik bagāta ir Grāmata, par kuru bieži vien cilvēkiem ir maldīgs un ļoti šaurs redzējums.

“Īsi sakot [..] bibliskā atklāsme ir revolucionāra un pat musinoša. [..] Apgūstiet ļaušanās un uzticēšanās noslēpumu, un tad viss notiks  ar jums, caur jums, jūsos un ļoti bieži jums par spīti. [..] To varētu nosaukt par Dieva svarīgāko darba pienākumu. [..]” (Citāti no R. Rora grāmatas 97.lpp.)

“Dievam nepieciešami cilvēki, kas ir lietojami rīki. [..] Dieva izredzētības mērķis ir nest izredzētību visiem citiem! Tāds ir izredzētības paradokss, un cilvēkiem bieži vajadzīgs ilgs laiks, lai to saprastu (izlasiet stāstu par Jonu). Jūs aizvedat citus dziļumā, kurā pats esat aizvests.” (52.lpp.)

R. Rora grāmata mudina padziļināt savu redzējumu, saskatīt vairāk un pāri sev, saviem ievainojumiem, aizvainojumiem , aiz visa ieraugot būtisko un ļaujoties, lai satver kaut kas pāri esošs.

Nozīmīgākais, ko sniedz grāmata, ir atklāsme par Bībeles “atslēgvārdiem” jeb tēmām. Kad mēs tās ieraugām, tad teju momentāni saprotam,  Dievs ir šeit, Viņš ir klātesošs, mani mīl, gaida un grib, lai es Viņu ieraudzītu un lai es, būdams gan vienatnē, gan kopā ar citiem, pavadītu dzīvi Viņā neizsīkstošas dzīvības, mūžīgās līksmes un prieka avotā! Fokusēšanās uz būtiskāko lasītāju aizved līdz Dieva klātesamības apziņai, kam seko līdzdalība Dieva dzīvē.

Grāmatas vāks
Grāmatas vāks

Tieši uz to norāda arī Bībelē attēlotā pestīšanas vēsture, kuru bieži pārprotam, jo nesaprotam tajā lietoto simbolu valodu.
Ričards Rors ir atvēris “atslēgu skapi”, līdzdalīdams mums simbolu atslēgas Dieva atklāsmes un mūsu pašu dzīves ceļa kartes izgaismošanai Svētajos Rakstos!

 

Ar autora atļauju pārpublicēts no bloga www.didziskukainis.lv. Rakstā apvienota raksta Ričards Rors “Apslēptais. Svēto Rakstu garīgums” (28.09.2016.) īsināta versija ar fragmentiem no raksta «Grāmatas 10 atziņas» Ričards Rors “Apslēptais. Svēto Rakstu garīgums” (29.09.2016.).