Jānis Vanags
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags darbojas starptautiskās ekumeniskās organizācijās, Pasaules Baznīcu padomē un Eiropas Baznīcu konferencē. Pasaules Luterāņu federācijas padomes loceklis.