Pāvils Bobinskis
P. Bobinskis ir LELB kalpojošs evaņģēlists. Ievests amatā 28.02.2016. Kalpo Nīcas ev.lut. draudzē.