Vizma Šulca
Vizma Šulca ir ''TUVUMĀ'' rakstu autore. Brīvajos brīžos lasa, raksta un domā, jo tās trīs ir viņas sirdslietas. Viņa ar vīru saimnieko ''Līdumkalnos'', Talsu novadā, vada mikrouzņēmumu, ir Ķurbes ev. lut.draudzes locekļi, četru bērnu vecāki un divu vecvecāki.

    Posts navigation