Ziņas

“Dāvana ar misiju”. Bolderājas draudze rīko labdarības izsoli, lai finansētu baznīcas atjaunošanu

Bolderājas baznīcā pašlaik notiek vērienīgi atjaunošanas darbi. Tā kā baznīcai nav kultūrvēsturiskā pieminekļa statusa, draudze nonākusi pie atjautīga risinājuma, lai finansētu darbus arī bez valsts vai pašvaldības atbalsta. Lai savāktu nepieciešamos ziedojumus, tiek rīkota labdarības izsole “Dāvana ar misiju”. Draudzes mācītājs Oskars Smoļaks stāsta, ka tā ir iespēja sev vai kādam sev nozīmīgam cilvēkam uzdāvināt dāvanu ar pievienoto vērtību. “Lai arī nupat esam svinējuši Ziemsvētkus, kuros tradicionāli dāvinām un saņemam dāvanas, tomēr šis prieks nav rezervēts tikai vienam mēnesim gadā. Dāvināšana ir viena no mīlestības valodām, ar kuru apliecināt otram: Tu man rūpi! Tu esi man svarīgs! Es domāju par tevi!”

Izsolē pieejamas orģinālas dāvanas, kuru saturs ir Bolderājas draudzes locekļu un draugu radošās izpausmes, prasmes un zināšanas. Kādas no šīm dāvanām ir taustāmas, kādas no tām varēs kļūt par īpašu piedzīvojumu šajā gadā. Izdotie naudas līdzekļi par šim dāvanām kalpos tam, lai varētu turpināties Bolderājas luterāņu dievnama atjaunošana. “Līdz ar to šīs ir dāvanas, kurām ir skaista misija,” saka mācītājs Oskars.

“Dāvana ar misiju” norisinās no 1. līdz 25. februārim neklātienē, Bolderājas draudzes Facebook profilā. Lai piedalītos izsolē, nav nepieciešams reģistrēties Facebook.

“Jau ceturto gadu Bolderājas evaņģēliski luteriskā draudze aktīvi darbojas pie savas baznīcas atjaunošanas. 2025. gadā apritēs Bolderājas dievnama 150. gadadiena,” mācītājs stāsta. “Mūsu mērķis ir to svinēt atjaunotā baznīcā. Šī labdarības izsole ir viens no instrumentiem, lai šo mērķi darītu iespējamu. Tajā gūtie līdzekļi palīdzēs spert nākamos soļus atjaunošanas procesā.”

Kā piedalīties?

Izsolē piedāvāto dāvanu klāsts publicēts šeit.

Katras dāvanas sākotnējā cena ir norādīta aprakstā. Savu ziedojumu var piedāvāt Facebook komentārā pie konkrētās dāvanas attēla vai e-pastā (bolderajasdraudze@gmail.com). Solītās likmes tiks aktualizētas katru darbdienas rītu.

Izsole noslēgsies 25. februārī plkst. 18:00. Izsoles uzvarētāji būs tie, kuri solījuši lielāko summu par katru no dāvanām. Ja uz konkrēto dāvanu piesakās tikai viens pretendents, izsoles noslēguma dienā šis pretendents ir uzvarētājs.
Draudze sazināsies ar izsoles uzvarētājiem, lai vienotos par dāvanas saņemšanu.

Sīkāku informāciju var noskaidrot, zvanot uz 26125742 vai 26108681, vai rakstot uz e-pasta adresi bolderajasdraudze@gmail.com.

Rekvizīti ziedojumiem

Bolderājas evaņģēliski luteriskā draudze
Vienotais reģistrācijas numurs 99500001244
Konta Nr. LV10HABA0551016162559
Mērķis: Baznīcas atjaunošanai

2021. gadā izbūvēta jauna sakristeja, ieklāts flīžu grīdas segums baznīcas koridorā un tualetes telpā, saskaņā ar apstiprināto baznīcas krāsu pasi nokrāsots jumts virs lielās baznīcas zāles, kā arī virs vēsturiskās sakristejas. Veikti jumta remontdarbi un uzmūrēts jauns skurstenis virs vēsturiskās sakristejas, ielikti jauni logi torņa piebūvēs un ierīkotas veramas logu rūtis lielās zāles logos zem ērģeļu balkona. Uzstādītas jaunas horizontālās un vertikālās teknes ap baznīcu. Visa gada garumā turpinājušies darbi pie torņa fasādes atjaunošanas. Atjaunošanas darbos ieguldīti vairāk nekā 14 000 euro.

Baznīcas torņa remonts 2020. gadā. Foto: Augusts Kolms

Mācītājs Oskars uzsver, ka darāmo darbu saraksts vēl arvien ir garš. Šajā gadā iecerēts turpināt darbus pie torņa fasādes atjaunošanas noslēdzošā posma. Plānots atjaunot mazos, dekoratīvos baznīcas tornīšus, to fasādes un smaiļu skārda segumu; mainīt skārda segumu virs torņa piebūvēm un dekoratīvajām apmalēm, kā arī siltināt baznīcas pamatus.

Bolderājas evaņģēliski luteriskā baznīca ir uzcelta 1875. gadā. Tā ir Bolderājas, kas savulaik esot tikusi dēvēta par “Rīgas galveno nomali”, kultūrvēsturiskās telpas neatņemama sastāvdaļa. Kopš savas iesvētīšanas dienas visos laikos tā ir pildījusi baznīcas funkciju un pulcējusi draudzi un kalpojusi cilvēkiem priecīgos un arī dzīves pārbaudījumu brīžos. 1973. gadā baznīcā notika ļaunprātīga dedzināšana, kurā ievērojami cieta baznīcas tornis un daļa postījumu tikai nupat kā novērsta. Pēdējo gadu laikā draudzē ir vairojusies apņēmība no iepriekšējām paaudzēm saņemto mantojumu cienīgi sakārtot, lai to varētu nodot tālāk. Bolderājas baznīca ir viens no retajiem Rīgas un visas Latvijas koka dievnamiem, kas saglabājies no 19. gadsimta. “No sirds pateicamies par gatavību atbalstīt Bolderājas dievnama atjaunošanu, lai tas arī turpmāk var sekmīgi kalpot draudzes misijas īstenošanai vietējā apkaimē,” saka mācītājs.

Sagatavoja Augusts Kolms. Avots: preses relīze.

Vāka foto: Augusts Kolms. 27.06.2020.

TUVUMĀ.lv ziņas
TUVUMĀ.lv ziņu komanda publicē kristīgo sabiedrību interesējošus jaunumus no preses relīzēm un citiem publiski pieejamiem avotiem. Ikona: Freepik, www.flaticon.com.