Izpēte

Kas mūsdienās raksturo kristieti? Piedalies aptaujā!

Aicinām piedalīties  pētījumā un palīdzēt iegūt pēc iespējas lielāku respondentu skaitu!

Aptauja pirmoreiz publicēta 2019.gada 17.novembrī. Tā kā vēlamies sasniegt pēc iespējas ievērojamu respondentu skaitu, lai aptaujas rezultāts būtu vērtīgs, turpinām aptauju reklamēt, un šī publikācija atjaunināta 2020.gada 8. decembrī. 

Paldies par atsaucību!


Aptauja “Kas raksturo kristieti?” 

Cilvēki mūsdienās, 21. gadsimtā, lieto dažādus apzīmējumus savai piederībai noteiktām grupām, kopienām vai idejām. Kāda ir Tava identitāte? Ja Tu sevi uzskati par kristieti, aicinām piedalīties aptaujā, ar kuras palīdzību vēlamies noskaidrot – kāda veida piederības apziņa kristiešus savstarpēji vieno vai – gluži pretēji – šķir. 
 
Vispirms raksturo sevi (vari izvēlēties vairākus variantus), pēc tam tos kristiešus, ar kuriem Tev ir viegli/ grūti saprasties. Provokatīvos apzīmējumus lietojam apzināti (lai palielinātu pētījuma vērtību). 
 
Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks atspoguļoti starpkonfesionālajā medijā par kristiešu dzīvi www.tuvuma.lv. Aptauja ir daļa no pētījuma, ko veic nodibinājums ”Kristīga dzīvesveida izpētes fonds” (fonds.tuvuma.lv). 
 
Pētījumā tiek ņemts vērā fakts, ka katrs cilvēks jūtas piederīgs vairākām grupām, kopienām vai idejām, turklāt personas identitāte dzīves laikā attīstās. 

Kuri vārdi Tevi raksturo? Vari atzīmēt vairākas atbildes, kā arī ierakstīt savu unikālo atbildi “Citas” laukā. Provokatīvos atbilžu variantus lietojam apzināti. 

⬜ Jaunais/-ā kristietis/- te 

⬜ Dieva meklētājs/- a 

⬜ Dedzīgs/-a kristietis/-te 

⬜ Piedzimis/- usi no Augšienes 

⬜ Nobriedis/-usi kristietis/-te 

⬜ Kristīts/-a 

⬜ Iesvētīts/-a 

⬜ Iestiprināts/ -a 

⬜ Jēzus sekotājs/-a 

⬜ Noguris/-usi kristietis/-te 

⬜ Mileniālis/ -e 

 ⬜ Nomaldījies/-usies kristietis/-te 

⬜ Atkritis/-usi kristietis/-te 

⬜ Atgriezies/-usies kristietis/-te 

⬜ Pareizs/-a kristietis/-te 

⬜ Nepareizs/-a kristietis/-te 

⬜ Izredzētais/-ā 

⬜ Harizmātisks/-a 

⬜ Grēcinieks/-ce 

⬜ Fanātiķis/-e 

⬜ Svaidītais/-tā 

⬜ Sektants/-te 

⬜ Radikāls/-e 

⬜ Atpestīts/-a 

⬜ Brālis/ māsa Kristū 

⬜ Hipsters /-e 

⬜ Ģimenes cilvēks 

⬜ Veģetārietis/ – te 

⬜ Vegāns /-e 

⬜”Zero waste” piekritējs/ -a 

⬜ Zaļās domāšanas piekritējs/-a 

⬜ Dieva bērns 

⬜ Reakcionārs/- a 

⬜ Konservatīvs/-a 

⬜ Vilks/vilcene avju drānās 

⬜ Liberāls/-a 

⬜ Feminists/-e 

⬜ Padomju laika cilvēks 

 ⬜ Ulmaņlaika bērns 

⬜ Progresīvs/-a 

⬜ Fundamentālists/-e 

⬜ Sociāldemokrāts/-e 

⬜ Burta kalps/- one 

⬜ Maldu mācītājs/-a 

⬜ Liekulis/-e 

⬜ Sūdzambībele 

⬜ Gļēvulis/-e 

⬜ Klasiskās mūzikas cienītājs/-a 

⬜ Popmūzikas cienītājs/-a 

⬜ Alternatīvas mūzikas cienītājs/ -a 

⬜ Tradicionāls/-a 

⬜ Moderns/-a 

⬜ Pilsētnieks/-ce 

⬜ Laucinieks/-ce 

Citas:______________

Kāda piederība Tev ir būtiska? 

⬜ piederība kristietībai kā reliģijai 

⬜ piederība draudzei 

⬜ piederība konfesijai 

⬜ piederība teoloģiskam virzienam 

⬜ piederība valstij, kurā dzīvo 

⬜ piederība kopienai 

⬜ piederība domubiedru grupai 

⬜ piederība tēvzemei 

⬜ piederība interešu grupai ar kopīgu hobiju 

⬜ piederība dzimtenei 

⬜ piederība tautībai 

⬜ piederība profesijai 

⬜ piederība politiskai partijai 

⬜ piederība dzimumam 

⬜ piederība kontinentam 

⬜ piederība cilvēcei 

⬜ piederība Mūžībai 

Citas:______________

 Ar kādiem kristiešiem Tu izjūti kopību? 

_____________________________________________________

Ar kādiem kristiešiem Tev ir visgrūtāk saprasties? 

_____________________________________________________

Dzīvesvieta (Tava pilsēta, novads, valsts vai cits Tavai identitātei svarīgs vietas apzīmējums). 

________________________________________ 

 Tava konfesionālā piederība (pēc tradicionālā iedalījuma, pēc domāšanas veida vai citādi). Ja vēlies, atzīmē – vai Tu apmeklē valstī oficiāli reģistrētu vai nereģistrētu draudzi. 

_________________________________________

Tu esi kristietis/-te kopš 

⬜ bērnības 

⬜ jaunības 

⬜ brieduma 

⬜ vecumdienām 

 Tavs vecums 

___________ 

Dzimums 

___________________ 

Liels paldies par aptaujas aizpildīšanu! Ja vēlies, ieraksti šeit savu papildus komentāru par kristiešu (citu kristiešu vai par Tavu personisko) identitāti. 

_________________________

Ja vēlies uzzināt par šī pētījuma rezultātiem, nākamajiem pētījumiem un interesantākajiem Tuvumā.lv rakstiem, lūdzu, norādi savu e-pasta adresi: 

_________________________

 Paldies! 


Ja vari palīdzēt izplatīt aptauju savā draudzē, dod ziņu un nosūtīsim drukājamu failu aptaujai vai nogādāsim aptaujas anketas- saziņai redakcija@tuvuma.lv. 

Aptauja ir slēgta 2022.gada 8.janvārī, saņemot kopumā 454 respondentu atbildes.

Aija Volka
Aija ir medija īpašnieka - nodibinājuma ''Kristīga dzīvesveida izpētes fonds'' - dibinātāja. Kopš 2022. gada novembra nodibinājuma koordinatore. Līdz 2020. gada decembrim bijusi fonda valdes priekšsēdētāja un Tuvumā.lv galvenā redaktore. Aija uzaugusi un profesionālās gaitas sākusi Rīgā, bet šobrīd ar vīru un trim dēliem dzīvo Ventspilī. Strādā Ventspils bibliotēkā. Aijas sirdslieta ir mūzika- patīk sacerēt dziesmas, dziedāt, spēlēt klavieres. Raksta arī dzeju- kādi no dzejoļiem iekļauti kopkrājumā ''Tur, aiz loga...'' Ieguvusi bakalaura un maģistra grādu komunikācijas zinātnē (LU SZF), specializējoties jautājumos par žurnālistiku, auditorijas vajadzībām un gaidām un mediju ētiku. 2010.gadā ieguvusi Žurnālistikas cerības balvu par pētniecisko žurnālistiku. Strādājusi laikraksta ''Diena'' izpētes un sabiedrības, Rīgas ziņu un politikas nodaļās, bijusi laikraksta ''Latvijas Avīze'' ziņu dienesta žurnāliste un Lasītāju servisa redaktore, portāla ''la.lv'' sadaļu redaktore, asistējusi portāla ''tvnet.lv'' sporta lapas redaktoru, veidojusi sižetus raidījumam ''Volejbola apskats'', rakstījusi kristīgajam žurnālam ''Tikšanās'' u.c. Sevi par kristieti uzskata kopš agras bērnības, kristījusies 16 gadu vecumā Rīgas Āgenskalna baptistu draudzē. Aijai īpaši sirdī bijusi kristiešu sadraudzība, jo pašas ģimenē un draugu lokā ir visdažādāko konfesiju kristieši un rūpējis jautājums, kā veicināt savstarpēju labāku saprašanos. 7 gadus veidoja blogu ar kristīgu ievirzi ''manapasaule.lv'', iegūstot domubiedrus, ar ko radās ideja par mediju ''TUVUMĀ'' kā starpkonfesionālu un redakcionāli neatkarīgu mediju. Idejas vārdā piesaistīti medija darbībai profesionāļi - visdažādāko konfesiju pārstāvji - , kuri tagad ir iesāktā turpinātāji.