Kas mūsdienās raksturo kristieti? Piedalies aptaujā!


179
Aicinām piedalīties jaunā pētījumā!
fonds.tuvuma.lv