Mūzika tavai dienai #3. Dziesmas iesaka Latvijas Kristīgā radio ētera personības


1045
Latvijas Kristīgā radio programmā ik dienas skan desmitiem dziesmu, ar kurām mums – radio ētera cilvēkiem – kopā paiet rīts, pusdienlaiks un vakars. Īpašs ir sestdienas raidījums “Skanošā dāvana”, kurā ar dziesmām varam ne tikai iepriecināt, uzmundrināt un stiprināt klausītājus, bet arī apsveikt dažādos svētkos, atskaņojot jubilāru vismīļākās muzikālās kompozīcijas. Arī mums pašiem ir savas mīļākās dziesmas, kurām ir svarīga nozīme mūsu dzīvēs. Iepazīstināšu ar dažām no tām!

 

Matt Redman – 10 000 Reasons (Bless the Lord)

 Dziesmu iesaka KRISTĪNA SOLOHA

“Man ir daudz mīļu dziesmu, kuras man patīk klausīties, bet vēl vairāk man patīk tās dziedāt. Viena no īpaši mīļām dziesmām, kura man nāk līdzi jau vairāku gadu garumā, ir dziesma par desmittūkstoš iemesliem, kāpēc slavēt Dievu un Viņam pateikties. Šo dziesmu es labprāt klausos agri no rīta, sākot jaunu dienu ar slavas un pateicības vārdiem sirdī. Dziesma, kas mani vienmēr piepilda ar lielu prieku, dedzību un spēku sekot Kristum. Šī dziesma ir arī liels stiprinājums un uzmundrinājums grūtākās dienās, kad ir svarīgi atcerēties 37.psalma vārdus: Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas!

 

Chris McClarney – God of Miracles

Dziesmu iesaka LIENE OZOLKĀJA

“Dziesmas — tā ir mana īpaša komunikācija ar Dievu. Man mainās mīļākās dziesmas atkarībā no tēmas, kas manā dzīvē ir aktuāla un mūsu sarunās esoša. Šobrīd mani ļoti uzrunā un stiprina šī dziesma par to, ka Dievam viss ir iespējams un nekas nav neiespējams… Ticības dāvana uz Kungu ir kaut kas ļoti īpašs, un tieši uzticēšanās un ticība ļauj mums pacelties spārnos dzīves grūtākajos brīžos un ļauties lidojumam, jo Viņš visu kontrolē. Lai Dievs dod mums katram spēju atdot kontroli pār mūsu dzīvēm Viņam!”

Bethel Music – No Longer Slaves

Dziesmu iesaka KASPARS ŽAVNERS

“Šī dziesma stāsta par to, ka, cilvēkam piedzimstot no augšienes un pieņemot Jēzu Kristu par savu Kungu un Glābēju, viņš atdzimst Dieva ģimenē. Dziesma atklāj to, ka cilvēks bieži vien var dzīvot dažādās bailēs un atstumtībā, taču, ja mūsu Kungs ir Jēzus Kristus, tad Dievs mūs sauc par saviem bērniem un mēs esam pilnībā pieņemti, un nav vietas vairs arī bailēm. Dieva Vārdā teikts: pilnīga mīlestība padzen jebkuras bailes un mums nav jādzīvo kā vergiem, jo esam saņēmuši Dievbērnības garu, kas mums liek saukt: Abba Tēvs! Šīs vienkāršās, bet dziļās atklāsmes dēļ dziesma man ļoti patīk un es to ieteiktu katram, jo caur to var iegūt brīvību!”

Nico Battaglia – La Tua Veste (Tavs apmetnis)

 

Dziesmu iesaka JĀNIS BĒRZIŅŠ

“Šī dziesma man patīk, jo tai ir gan ļoti iedrošinošs teksts, gan simfonisks muzikālais vēriens. Dziesmas teksts ir personīgs stāsts par sievieti, kura savā sirdī ticēja, ka, ja viņa aizskars Jēzus drēbju vīli, tad taps dziedināta. Tomēr šāds ticības solis prasīja ļoti lielu drosmi un nebeidzamu šaubu pārvarēšanu. Tas ir piemērs arī mums par to, ka jāatmet šaubas un dažkārt pat ierastās baznīcas normas, lai ticībā skrietu pie Jēzus un aizskartu Viņa drēbju vīli.”

 

 Geoff Moore and The Distance – That’s when I know I’m home

Dziesmu iesaka MĀRTIŅŠ KALĒJS

“Šī dziesma man ir uzlikta kā modinātājs telefonā. Dziesma ir “sena”, ierakstīta 1993.gadā. Jau tajā laikā dziesma man radīja īpašas sajūtas. Dziesma ir par Debesīm. Tā man palīdz atcerēties, ka zemes dzīve ir tik īsa un tā ātri paies. Kad vairs nebūs sāpju un asaru, neviens vairs nenovecos, nevienam vairs nebūs auksti, neviens nebūs izsalcis … Kad tas viss piepildīsies, tad es būšu Mājās!”

 

Jake Hamilton – Beautiful Rider

 Dziesmu iesaka MATĪSS BABROVSKIS

“Kopš pirmās reizes, kad es dzirdēju šo dziesmu, tā ir ļoti spēcīgi mani uzrunājusi, jo tajā parādās Jāņa Atklāsmes grāmatas motīvs par Kristus otro atnākšanu. Par to skaistumu, spēku, varenību un majestātiskumu, kas pavadīs skaisto jātnieku uz baltā zirga. Esmu sajūsmā par to, kā šajā dziesmā kopā savijas trausls liriskums un spēcīgs roka vokāls, kas rezultējas neiedomājamā spēkā, apliecinot, ka Kristus ir Lauva un Jērs. Klausoties šo skaņdarbu, manam ķermenim ikreiz pārskrien tirpas un mani pārņem liela bijība Dieva varenības priekšā.”

Michael W. Smith – I’ll Wait For You

Dziesmu iesaka LAURIS VILCĀNS

“Šī dziesma man dod iepriecinājumu grūtos brīžos. Ļauj apzināties, ka Dievs saviem bērniem ir sagatavojis mājvietas Debesīs, kur nebūs bēdu un sāpju. Skaista dziesma ar vēl skaistāku nobeigumu.”