IzpētePersonasZiņas

“Vienoti daudzveidībā” – pasaules luterāņu sauklis. LELB pārstāvji lielākoties balsojumā atturas vai rezolūcijas noraida

No 13. līdz 19. septembrim Krakovā, Polijā, notika Pasaules luterāņu federācijas (Lutheran World Federation) 13. asambleja, kurā piedalījās delegācija arī no Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas.

Tēma šogad bija – ”viena miesa, viens gars, viena cerība”. Septembrī ticis publicēts arī jauns pētījums par luterāņu identitāti, kurā apkopoti četru gadu laikā analizētie aspekti: dažāda veida garīgums, kalpošana, pielūgsmes veidi, liecība, kultūra, valodas u.c. Pētījuma nosaukums: ”Tagad ir dažādība”. Pētījuma procesā piedalījušies vairāk nekā 2800 organizācijas dalībnieku no visas pasaules. Jaunajā publikācijā ir tēze, ka luterāņi iemieso ”vienotību saskaņotā daudzveidībā”, luterāņi ir taisnīga, iekļaujoša kopiena.
19. septembrī Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas lapā sociālajā tīklā ”Facebook” tika publicēta informācija, ka asamblejas noslēguma dienā notika ekumeniska diskusija “par dažādu Baznīcu pārstāvju skatījumu uz Taisnošanas doktrīnu. Diskusijas dalībnieku vidū Romas Katoļu baznīcas kardināls Kurts Kohs, Pareizticīgo baznīcas Krīnas metropolīts Kirils (Kyrillos Katerelos), ASV Vasarsvētku draudzes bīskaps Viljams Vilsons un citi.
Dienas gaitā asamblejas delegāti balso par virkni publisku paziņojumu un rezolūcijām dažādu sabiedrībai un baznīcām aktuālu jautājumu kontekstā. Ar LELB delegātu aktīvu iesaisti tiek pieņemta deklarācija,
nosodot karu Ukrainā un atbalstītas deklarācijas par kristiešu klātbūtni Svētajā zemē un atbalstu reliģiskajām minoritātēm Āzijas reģionā.

Foto no LELB ”Facebook” lapas

Tomēr par lielāko daļu rezolūciju LELB delegāti balso noliedzoši vai atturoties.”

Piemēram, viena no rezolūcijām ir par taisnīgāku nodokļu politiku, ko LELB nav pieminējusi savā komentārā kā atbalstītu. Publiski netiek minēts arī, ka LELB iestātos par taisnīgumu, izturoties pret klimatu, cilvēktiesībām, dzimtēm (angļu val. – gender), kas akcentēts pasaules luterāņu federācijas mājaslapā.
Šobrīd Pasaules luterāņu federācijas mājaslapā minēta vīzija, ka luterāņi ir: “Atbrīvoti Dieva žēlastībā, kopībā ar Kristu, dzīvojot un strādājot kopā taisnīgas, mierīgas (angļu val. – peaceful) un samierinātas (angļu val. – reconciled) pasaules labā.”
Vērtības (ar attiecīgi izveidotiem vizuāliem simboliem): 
Cieņa un taisnīgums
Līdzjūtība un saistību uzņemšanās
Cieņa pret dažādību
Iekļaušana un dalība
Caurspīdīgums un atbildība

Henriks Stubkjērs

Pasaules Luterāņu federācija (PLF) sanāksmē septembrī par jauno prezidentu ievēlēja  61 gadus veco Viborgas bīskapu Henriku Stubkjēru no Dānijas, kurš amatā nomainīs līdzšinējo prezidentu, nigērieti Musu Filibus, raksta jauns.lv.

Jaunievēlētā PLF ģenerālsekretāre nāk no Igaunijas, komunikācijas direktors – no Islandes, bet Luterāņu pasaules dienesta direktors – no Somijas.
IESAKĀM
Publikācijā atspoguļotie viedokļi
nav uzskatāmi par kristīgā medija “TUVUMA.lv” 
vai nodibinājuma "Kristīga dzīvesveida izpētes fonds"
oficiālo nostāju. 
Ja Tev patīk Tuvuma.lv darbs, 
atbalsti mūs! 
Konta numurs: LV50HABA0551040282926
Aija Volka
Aija ir nodibinājuma ''Kristīga dzīvesveida izpētes fonds'' un fonda uzturētā medija ''Tuvumā'' dibinātāja. Aijas vīzija ir ar medija ''TUVUMĀ'' palīdzību savest kopā cilvēkus, lai nestu mieru Latvijā, Eiropā, pasaulē. Ieguvusi bakalaura un maģistra grādu komunikācijas zinātnē (LU SZF), specializējoties žurnālistikā, mediju ētikā. Šobrīd ir ceļā uz otro maģistra grādu bibliotēkzinātnē, pētot informācijpratību, tostarp – medijpratību. 2010.gadā ieguvusi Žurnālistikas cerības balvu par pētniecisko žurnālistiku. Sevi par kristieti uzskata kopš agras bērnības, kristījusies 16 gadu vecumā Rīgas Āgenskalna baptistu draudzē. Šobrīd ar vīru un trim dēliem dzīvo Ventspilī. Vairāk: aijavolka.lv