Rasa Zālīte
Rasa ir no Ventspils. Savu dzīvi raksturo ar Bībeles pantu no Lūkas evaņģēlija 12:6: " Vai piecus zvirbuļus nepārdod par divām artavām? Un neviens no tiem nav aizmirsts Dieva priekšā." Viņa tic, cer un paļaujas uz Trīsvienīgo Dievu. Rasai ir svarīga brīvība - gan Kristū, gan attiecībās ar cilvēkiem, kā arī vieglums garā.