IzpēteZiņas

Baznīcām jālabo jumti. Pieteikšanās konkursam „Latvijas sakrālais mantojums“ turpinās līdz 15.maijam

No 3.aprīļa līdz 15.maijam ir iespējams pieteikt projektus konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”.

Konkursu organizē Rietumu Bankas nodibinājums ”Nākotnes atbalsta fonds” (NAF) sadarbībā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

Konkurss norisinās desmito reizi. Šogad tiks atbalstīta kustamu sakrālā mantojuma objektu saglabāšana un restaurācija, proti, konkursā var piedalīties Latvijā reģistrētas dažādu reliģisko konfesiju organizācijas, biedrības vai citas bezpeļņas organizācijas, kuru īpašumā ir kustami sakrālā mantojuma objekti – valsts aizsargājami kultūras pieminekļi vai tādi, kuri par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem var kļūt, skaidrots portālā katolis.lv.

Viens projekts varēs saņemt finansējumu apmērā līdz 3000 eiro. Kopējais projektu konkursa finansējums šogad ir 25 000 eiro.

Pērn finansējuma saņemšanai remontdarbiem 2023.gadā iesniegti un izvērtēti 54 pieteikumi ar pieprasīto summu gandrīz 5 miljonu eiro apmērā. Finansējums pieprasīts sakrālā mantojuma izpētei, neatliekamai glābšanai, atjaunošanai un iepriekš uzsāktu darbu turpināšanai. Vislielākais iesniegumu skaits saistīts ar baznīcu jumtu atjaunošanu, teikts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes mājaslapā. “Pēc rūpīgas izvērtēšanas, analizējot objektu nozīmību un veicamo darbu steidzamību, atbalsts kopumā 1 000 000 eiro apjomā piešķirts 22 sakrālajām celtnēm,” rakstīts www.nkmp.gov.lv.

Foto: http://wikimapia.org

Vislielākais finansējums piešķirts Liepājas (Jaunliepājas) Lutera luterāņu baznīcas (attēlā) jumta seguma atjaunošanai – 120 000 eiro.

Svētā Pētera katoļu baznīcas jumta seguma atjaunošanai Daugavpilī, kā arī Jaunavas Marijas katoļu baznīcai Daugavpilī torņa un skārda ieseguma restaurācija atvēlēti katrai – 80 000 eiro.
70 000 eiro apmērā piešķirts gan Alūksnes luterāņu baznīcas jumta konstrukciju atjaunošanai, gan Vānes luterāņu baznīcas jumta atjaunošanai.

Salīdzinoši mazākas summas no atlikušā pieejamā finansējuma sadalīts starp Kuldīgas Sv. Annas luterāņu baznīcu jumta atjaunošanai,  Tukuma luterāņu baznīcu draudzes zāles jumta atjaunošanai, Gaiķu luterāņu baznīcu jumta atjaunošanai, Ēveles luterāņu baznīcu jumta restaurācijas darbu turpināšanai, Svētā Franciska katoļu baznīcu centrālā altāra retabla restaurācijai, Krāslavas katoļu baznīcu klostera ēkas pamatu vertikālās hidroizolācijas 2. kārtai, Sāpju Dievmātes katoļu baznīcu baznīcas ēku kompleksa atjaunošanas būvprojekta izstrādei, Grīvas katoļu baznīcu torņa izpētei un restaurācijas projekta izstrādei, Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcu Daugavpilī fasādes atjaunošanai, Šķeltovas pareizticīgo baznīcu jumta atjaunošanai, Liepājas Sv. Nikolaja pareizticīgo Jūras katedrālei iekštelpu restaurācijas projekta izstrādei, Vīksnas pareizticīgo baznīcai griestu atjaunošanai, Liepājas Sv.Trīsvienības pareizticīgo baznīcu  fasādes atjaunošanai, Foļvarkas (Foļvarovkas) vecticībnieku kopienas lūgšanu namu jumta un fasādes atjaunošanai, Ismeru vecticībnieku kopienas lūgšanu namu elektroinstalācijas nomaiņai, Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu namu ārdurvju restaurācijai, Anglikāņu baznīcu un jūrnieku kluba kompleksu baznīcas oriģinālo griestu rekonstrukcijas 2. kārtai.

Lai pieteiktos konkursam, nepieciešams aizpildīt veidlapu, kas ir lejuplādējama mājaslapā www.naf.lv (nolikums šeit), un veidlapa kopā ar citiem nepieciešamajiem materiāliem jānosūta elektroniski uz e-pastu info@naf.lv vai arī pa pastu  „Nākotnes Atbalsta fondam” Vesetas ielā 7, Rīgā, LV-1013.

Konkursā apstiprinātie projekti tiks publicēti mājaslapā www.naf.lv un NKMP mājaslapā www.mantojums.lv.

Aija Volka
Aija ir medija īpašnieka - nodibinājuma ''Kristīga dzīvesveida izpētes fonds'' - dibinātāja. Kopš 2022. gada novembra nodibinājuma koordinatore. Līdz 2020. gada decembrim bijusi fonda valdes priekšsēdētāja un Tuvumā.lv galvenā redaktore. Aija uzaugusi un profesionālās gaitas sākusi Rīgā, bet šobrīd ar vīru un trim dēliem dzīvo Ventspilī. Strādā Ventspils bibliotēkā. Aijas sirdslieta ir mūzika- patīk sacerēt dziesmas, dziedāt, spēlēt klavieres. Raksta arī dzeju- kādi no dzejoļiem iekļauti kopkrājumā ''Tur, aiz loga...'' Ieguvusi bakalaura un maģistra grādu komunikācijas zinātnē (LU SZF), specializējoties jautājumos par žurnālistiku, auditorijas vajadzībām un gaidām un mediju ētiku. 2010.gadā ieguvusi Žurnālistikas cerības balvu par pētniecisko žurnālistiku. Strādājusi laikraksta ''Diena'' izpētes un sabiedrības, Rīgas ziņu un politikas nodaļās, bijusi laikraksta ''Latvijas Avīze'' ziņu dienesta žurnāliste un Lasītāju servisa redaktore, portāla ''la.lv'' sadaļu redaktore, asistējusi portāla ''tvnet.lv'' sporta lapas redaktoru, veidojusi sižetus raidījumam ''Volejbola apskats'', rakstījusi kristīgajam žurnālam ''Tikšanās'' u.c. Sevi par kristieti uzskata kopš agras bērnības, kristījusies 16 gadu vecumā Rīgas Āgenskalna baptistu draudzē. Aijai īpaši sirdī bijusi kristiešu sadraudzība, jo pašas ģimenē un draugu lokā ir visdažādāko konfesiju kristieši un rūpējis jautājums, kā veicināt savstarpēju labāku saprašanos. 7 gadus veidoja blogu ar kristīgu ievirzi ''manapasaule.lv'', iegūstot domubiedrus, ar ko radās ideja par mediju ''TUVUMĀ'' kā starpkonfesionālu un redakcionāli neatkarīgu mediju. Idejas vārdā piesaistīti medija darbībai profesionāļi - visdažādāko konfesiju pārstāvji - , kuri tagad ir iesāktā turpinātāji.