Dāvids Krūze
Dāvids ir aizrautīgs jaunietis. Vada raidierakstu "Ievārījums izaugsmei" par cilvēka sirds un rasktura izaugsmi kopā ar saviem mīļiem draugiem. Šogad iemīlējies mūzikā un praktizē ģitārspēli un vokālu pašmācības ceļā. Dāvids ir students, dēls, brālis un Latvijas pilsonis. Dāvidam patīk, kā draugi viņu raksturo: vienkāršs, optimistisks, uzticams, mīlošs cilvēks ar labu humora izjūtu un stipru ticību.