Sintija Ķeire
Sintijai patīk lasīt grāmatas, dziedāt, kā arī brīvajā laikā gleznot. Gūstot izglītības pieredzi mediju jomā gan Latvijā, gan ārpus tās, šobrīd Sintijas ikdiena paiet nevalstiskās organizācijas darbā, strādājot kā sabiedrisko attiecību speciālistei.