UkrainaZiņas

Bīskaps Bulis Aglonas svētkos vērš uzmanību uz mobingu un citām aktualitātēm (+VIDEO)

14.augustā ap 15 000 cilvēku bija pulcējušies Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā uz Krusta ceļu. Meditācijas vadīja bīskaps Jānis Bulis, vēršot uzmanību daudzām aktualitātēm.

Pirmajā meditācija tika lasīts Mateja evaņģēlija 27.nodaļas 1.–24.pants, kur Jēzus tiek vests un atdots zemes pārvaldniekam Pilātam, lai to tiesātu. Bīskaps uzrunāja mūsu sabiedrības sirdsapziņu, sakot, ka esam pievienojušies pūlim, jo vērtējam cilvēkus pēc ārienes, esam mūsdienu pilāti, piekrītam nevainīgu cilvēku tiesāšanai.

Mateja evaņģēlija 7.nodaļa 1.pants: “Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti.” 

Vēlāk, pārdomājot Jēzus tikšanos ar savu māti Mariju, bīskaps aicināja apzināties, cik svarīga katram bērnam ir māte un tēvs, viņu mīlestība.

Nākošā meditācija bija par Sīmaņa no Ķirēnes iesaistīšanu pret paša gribu palīdzībā Jēzum nest smago grēku krustu. Bīskaps apcerēja, cik bieži arī mēs, tāpat kā Sīmanis, esam baiļu pilni, zaudējuši drosmi un baiļu tumsa izraisījusi mums paniku. Bet, ejot kopā ar Jēzu, varam stiprināties paļāvībā Jēzum un pat palīdzēt Viņam nest to cilvēku krustu, kuri cieš. Mēs tiekam aicināti kļūt par atbalstu viens otram. Arī psihologi atzīst: ja palīdzam otram, arī paši tiekam dziedināti kā Sīmanis no Ķirēnes. Bīskaps aicināja arī būt līdzjūtīgiem un drosmīgiem pat tad, ja citi mūs izsmej. Viņš mudināja lūgties un materiāli palīdzēt vētrā cietušajiem.

Mateja evaņģēlija 25.nodaļas 40.pants: “Ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši”.

Bīskaps Bulis aicināja mūs saredzēt Dieva vaigu tuvākajos, līdzcilvēkos. Jēzus krusta ceļā pakrita vairākkārt. Pakrist krusta ceļā liek 21.gadsimta “naida krusa”, kas norit Ukrainā, kur karā liek drausmīgi spīdzināti cilvēki, izvarotas sievietes, nogalināti bērnus. Jēzus cieš no šādas rīcības krusta. Ja nenožēlojam savus pagātnes grēkus, citu teritoriju iekarošanu, melus utt. , tad tauta krīt vēl lielākā ļaunumā. Dod, Kungs, mums žēlastību būt iejūtīgiem pret cilvēku ciešanām un piedot cits citam! Nevaram palikt malā un klusēt par Ukrainas ciešanām, kas ir netaisnīgas, jo tauta ceļas pret tautu (kā teikts Mateja evaņģēlija 24.nodaļas 7.pantā). Jēzus raud kopā ar mums. “Netaisnība ies vairumā, bet, kas pastāv ticībā līdz galam, tiks izglābts”(Mateja evaņģēlija 24.nodaļas 13.pants).

Cilvēki slēdz darījumus ar ļauno garu.

Svarīga ir grēksūdze un patiesa grēku nožēla.

Tad emocijas pazūd. Bīskaps ir norūpējies par mobingu pusaudžu grupās. “Nespēja just līdzi apcietina sirdi. Kādu Dieva tēlu nes sirdī tu? Vai esi žēlsirdīgais, gatavs atbalstīt otru?” bīskaps jautāja. Viņš deva arī cerību, ka Dievs nekad neatstās savus bērnus, ja pie Viņa vēršamies.

Latvijas Televīzijas translētais tiešraides video ieraksts ŠEIT.

 

Krusta ceļu televīzijā šoreiz vēroja arī katoļu arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, kurš bija saslimis.

Katoliete Irīna Januma, kura katru gadu dodas uz Aglonas Dievmātes debesīs uzņemšanas svētkiem, atklāj, ka daudzi svētku dalībnieki pārdzīvoja par sasirgušo arhibīskapu- metropolītu.
Toties bīskapa Jāņa Buļa vēstījumu vērtē kā ļoti dziļu, atklātu un nesaudzīgu mūsu pašu sabiedrības sociāli-psiholoģisko “portretu”. “Bīskapa vārdi bija aktuāli visiem – sākot no skolēna par mobingu, līdz novadu vadītājiem par bezatbildību u.tml. Aktuālie Latvijas notikumi tika izgaismoti caur Jēzus Krusta ceļa ciešanām. Tik sāpīgi bija tos izdzīvot gan kopīgi, gan katram individuāli, turot rokās savu svecīti kā atgādinājumu katram par savu krustu,” stāsta Irīna.
Vilšanās šogad bijusi par to, ka pēc galvenā svētku dievkalpojuma 15.augustā izpalika jaunā Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča uzruna tautai. “Par ko liecina viņa mēmā klātbūtne? Miniet paši… Sapulcējušies dievlūdzēji ļoti gaidīja no sava prezidenta kaut dažus inesvārdu.”
Neoficiāli izskanējusi versija, ka varbūt nolemts nedot vārdu, lai prezidentu atnākušie neizsvilpj viņa seksuālās orientācijas dēļ.
Jāpiebilst, ka Radio Marija Latvija Aglonas svētku izskaņā īsā sarunā lūdza valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču izteikt kādu vēlējumu ticīgajiem svētkos, un arī lūdza raksturot pirmos iespaidus prezidenta amatā.

Foto: Artūrs Andžs

Inese Šteina
Inese Šteina ir Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas māsa kalpone. Kopienas mājaslapa ir www.kalpones.lv.