Par MumsRedaktora slejaZiņas

Kristīgo mediju Tuvuma.lv atkal vada tā dibinātāja Aija Volka

Kopš šī gada 2.augusta kristīgā medija ”Tuvuma.lv” izveidotājam un uzturētājam – nodibinājumam “Kristīga dzīvesveida izpētes fonds” – ir jauna valde. Organizācijas vienīgā dibinātāja Aija Volka, šī raksta autore, pēc divu gadu pārtraukuma pati ir atgriezusies valdes priekšsēdētājas amatā. Valdē iecelta arī Sanita Novikova. Valdi atstājusi Krista Papēde. Uz nepieciešamo trešo valdes locekļa vietu izsludinātais konkurss ir pagarināts līdz 20.septembrim. 
Lēmums oficiāli apstiprināts un akceptēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā šī gada 14.augustā. Līdz ar valdes maiņu ir veiktas izmaiņas arī datos par patiesā labuma guvējiem. Patiesā labuma guvēji vairs nav fonda iepriekšējās valdes locekles Krista Papēde un Aļesja Lavrinoviča. Patiesā labuma statuss piešķirts Sanitai Novikovai; un Aija Volka, kā jau organizācijas dibinātāja, saglabā patiesā labuma statusu.

Iepazīstieties: Sanita Novikova!

Sanita Novikova

Nodibinājuma jaunajai valdes loceklei Sanitai Novikovai ir bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā ar spāņu valodas studiju virzienu, kas iegūts Rietumskotijas universitātē; šobrīd Latvijas Universitātē studē teoloģiju maģistrantūrā, ir darba pieredze tulkošanā un nevalstiskajā sektorā – organizācijās “Zaļā Brīvība”, “Eirofortis” un “Resiliences centrs”.

Viņa dažkārt būs arī Tuvuma.lv rakstu autore, bet pamatā rūpēsies par nodibinājuma “Kristīga dzīvesveida izpētes fonds” stratēģisko vadību, organizatorisko un praktisko pusi. Šobrīd Sanita darbojas brīvprātīgi, bez atlīdzības.
Sanita medija veidotāju komandai pievienojusies šī gada martā, apmeklējot kodolkomandas klātienes pasākumu, un vēlāk iesniedzot publicēšanai savu pirmo rakstu ”Ceļš, kur satiekas iekšējā un ārējā pasaule”.
Kā teoloģijas maģistrantei Sanitai interesē jautājums par cilvēka dvēseles aicinājumu, kas ir pāri konfesionālajai piederībai, dzimumam un sociālajiem apstākļiem. Kā ticības ceļš rod piepildījumu? Un kā tieši var veicināt evaņģēliskās vēsts rašanos ikviena cilvēka sirdī? Sanitai interesē pētīt cilvēka radošumu un pašizteiksmi, kas, viņasprāt, satur vislielāko potenciālu kopienas procesu katalizēšanā un sabiedrības izaugsmes veicināšanā. Par radošuma atslēgas instrumentu jeb metodi uzskata kreatīvo jeb pašreflektējošo rakstniecību. Sanitas teoloģiskie uzstādījumi balstās draudžu un kopienu izaugsmes potenciāla veicināšanā, kurā nav vietas diskriminācijai un neiecietībai, bet gan tiek meklētas un rastas iespējas ikviena kopienas locekļa garīgās pašizteiksmes iespējai, neatkarīgi no dzimuma, formālas izglītības līmeņa un citiem segregējošiem apstākļiem. Šobrīd īsteno ķermeņa apzinātības programmu sievietēm, kas balstās ķermeņa fiziskās veselības un emocionālās pašvērošanas praksē, ko nākotnē cer īstenot arī draudžu vidē. Pēc savas pārliecības ir arī ilgtspējīga un augu izcelsmes uztura atbalstītāja, tādēļ īsteno arī pielāgota uztura apmācību programmu Plant-aware.
Viena no Sanitas iniciatīvām saistībā ar Tuvuma.lv darbību ir ierosinājums uzsākt anonīmu stāstu sēriju. 
Aicinām iesūtīt atklātus stāstus, kurus citkārt ir neērti stāstīt, sargājot savu, sev tuvo un piederošo draudžu vai konfesijas reputāciju, bet par tēmu, kas ir būtiska, lai mēs nenoklusējam svarīgas dzīves šķautnes, un risināmas problēmas kristīgajā vidē.
Raksti: aija@tuvuma.lv. Garantējam saglabāt anonimitāti! Vienlaikus mums ir būtiski zināt, ka teksta autors ir konkrēts cilvēks.
Uz trešo valdes locekļa vietu pagarinām konkursu līdz 20.septembrim. Īpaši būtu vēlama pieredze un sapratne lietvedībā, grāmatvedībā, projektu vadīšanā, finansējuma piesaistē un pārvaldībā.
Motivācijas vēstuli un CV sūti uz aija@tuvuma.lv.

Aijas Volkas vīzija

Aija Volka

Atgādinājumam – vēl  par medija priekšvēsturi.

Ideja izveidot mediju TUVUMA.lv radās 2014.gadā, tobrīd man, Aijai Volkai, esot otrā dēla gaidībās. (Šobrīd jau esmu trīs dēlu mamma, un mana pauze organizācijas vadībā daļēji sakritusi ar adaptācijas laiku, pierodot pie jaunā – daudzbērnu mammas – statusa, un līdz ar to, protams, vēl citiem dzīves izaicinājumiem; šajā laikā vēl piedzīvojām Covid-19 izraisīto krīzi, kara sākšanos Ukrainā u.c.) Atminoties, ar ko sākās Tuvuma.lv, būtiski ir pieminēt, ka savulaik strādāju laikrakstā ”Latvijas avīze” un paralēli blogoju domu apmaiņas vietnē ”manapasaule.lv” ar kristīgu ievirzi. Blogu izveidoju kopā ar kursabiedreni Līgu Kleinu. Koncepts par divām blogerēm vienā platformā pārauga par vairāku autoru pašizpausmes vietu, iegūstot arvien vairāk domubiedru. Un tad, 2014.gadā, kad gaisā virmoja satraukums par ģeopolitisko situāciju – togad Krievija anektēja Krimu –,  radās iecere blogu pacelt jaunā līmenī – radot jaunu uzticamu, kvalitatīvu, redakcionāli neatkarīgu un arī funkcionāli un dizainiski modernu mediju, kas pēc iespējas daudzpusīgi atspoguļotu kristiešu dzīvi un kas komandā aicinātu profesionālus žurnālistus, bet joprojām saglabājot iespēju publicēties arī tiem, kas nav žurnālisti. Šajā laikā pārdzīvoju gan par Ukrainu un Latvijas nākotni, gan bēgļu krīzi Eiropā, un vēl personīgajā dzīvē bija jāpiedzīvo tuvinieka onkoloģiska saslimšana.
Bija ideja izveidot mediju, kas, no vienas puses, līdzinātos ”Satori.lv” kā intelektuāļu domu apmaiņas vietne. Ar sadaļu ”izpēte” Tuvuma.lv  līdzinātos ”Re:Baltica” kā vieta pētnieciskai žurnālistikai ar atšķirību, ka pamatā tematikai ir kristīga ievirze. Biju izpētījusi, ka gan Satori.lv, gan Re: Baltica uztur nevalstiskas organizācijas.  “Latvijas Kristīgo radio”, kas tobrīd bija vienīgais ekumeniskais kristīgais medijs, finansiālais modelis gan bija atšķirīgs: it kā uztur nevalstiskā organizācija ”Latvijas Kristīgā Radio Atbalsta Biedrība”, bet sludinājumu un reklāmas sadaļu kūrē  SIA “Vārds & Co”, tātad, gluži par nekomerciālu mediju nevar nosaukt. Izveidojot Tuvuma.lv, izdevās pat izcīnīt sabiedriskā labuma organizācijas statusu. No tā vēlāk gan atteicāmies, bet ne par to bija stāsts…
Dibināšanas brīdī no kristīgajiem medijiem kā paraugu bijām noskatījuši ”Relevantmagazine.com”, kas runā par kristietību, reaģējot uz aktuālām tēmām un personībām kultūrā, plašākā sabiedrībā. Mūs tobrīd ļoti uzrunāja arī šī medija dizains (“Latvijas Kristīgā radio” mājaslapa lkr.lv ir kļuvusi moderna tikai no 2022.gada!).
Tā kā mērķaditorija bija noteikta – kristieši un tie, kam interesē kristietība (jeb- ir jaunie kristieši, vai kādās krustcelēs esošie) –, nebija plāns organizāciju saukt par evaņģelizējošu. Tā vietā bija iecere drīzāk ieņemt dzīvesstila mediju nišu, runājot par kristieša dzīves visdažādākajiem aspektiem (no žurnāliem par dzīvesstila mediju mēdz uzskatīt, piemēram, ”Ievu”; bet interneta portālu vidū, piemēram, zeltene.lv, kam gribējām radīt saprātīgu alternatīvu).
Apzinājāmies, ka dzīve nav tikai sadalāma divos posmos: pirms un pēc ticības iegūšanas… Dzīvē mēdz būt dažādi posmi, un dažādi pārbaudījumi, izvēles iespējas, tradīciju, uzskatu un principu sadursmes, izaicinājumi, arī kārdinājumi un iekrišana grēkos, un atgriešanās, dažādi motīvi, dažādas sekas, arī esot kristietim (neatkarīgi, kādai konfesijai piederošam vai nepiederošam). Un tieši par to – atklāti un patiesi vēlējāmies runāt, atziņas apkopot, pētīt, analizēt!

Redkolēģija

Vīzija, kam līdzināties un ar kādu mērķi, droši vien bijusi pārāk ambicioza, lai to sasniegtu, strauji iekarojot vietu mediju tirgū. Nekomerciāls projekts starp komerciālajiem – kā maza zivtiņa haizivju ielokā… Jau pats sākums bija salīdzinoši lēnīgs. Nodibinājums “Kristīga dzīvesveida izpētes fonds” tika reģistrēts 2015.gadā. Rūpīgi strādājām pie koncepcijas, kodolkomandas izveides un dažāda iesaistes līmeņa autoru piesaistes (pastāvīgie un neregulārie autori, pārpublicējumu autori u.c.), strādājām arī pie dažādiem formātiem (video, audio, veidojām kanālus sociālajos tīklos – Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Draugiem.lv) un mediju atklājām tikai 2016.gada 9.jūlijā. Pa šo laiku kodolsastāvs ir vairākas reizes mainījies, vieniem brīvprātīgajiem nomainot citus visdažādāko iemeslu (arī nopietnu pārbaudījumu) dēļ…
Saprotams, ka ilgtermiņā būtu nepieciešams regulārs finansiāls atbalsts organizācijai, lai būtu iespējams sasniegt nospraustos mērķus un sasniegt vēlamo kvalitātes latiņu, un noturēt komandā profesionāļus. Bet ne tikai. Ļoti svarīgs ir tuvu cilvēku atbalsts. Pāri visam – misijas apziņa un degsme par ideju, pārliecība par to, ka tas ir Dieva aicinājums.
Pēc Augusta Kolma lēmuma pērnā gada rudenī atstāt galvenā redaktora vietu šobrīd šos pienākumus bez atlīdzības atkal, kā pirmssākumos, veicu es pati, Aija Volka. Esmu komunikācijas zinātnes maģistre, šobrīd arī studēju maģistrantūrā bibliotēkzinātni un informāciju, jo ikdienā mans maizes darbs ir Ventspils bibliotēkā Bibliogrāfijas un informācijas nodaļā kā vecākajai bibliotekārei. Nereti bibliotēkā vadu informācijpratības un medijpratības nodarbības, un man rūp, lai arī manis dibinātais medijs sasniegtu to kvalitātes latiņu, un apliecinātu profesionalitātes kritērijus, par kuriem esmu arvien sapņojusi, un uz ko cerējuši mūsu atbalstītāji.
Šīs vietnes autori pārsvarā ir citu profesiju pārstāvji – filologi, teologi, juristi u.c. Rīkojam apmācības mediju jautājumos, varam nodrošināt mentoringu. Taču ļoti ceram, ka piepulcēsies komandā vēl arī žurnālisti un redaktori ar pieredzi šajā jomā!
Ja esi studējis komunikācijas zinātni, specializējoties žurnālistikā, aicinām pievienoties mūsu redkolēģijai tieši TEVI!
Medijs nav paredzēts tikai preses relīžu pārpublicēšanai – pat, ja dažkārt mēs ziņas veidojam, par pamatu ņemot šādu avotu (protams, ar korektu atsauci un norādot autoru!). Šī nav labākā prakse, mēs to zinām un to atzīstam. Labs žurnālista materiāls nereti top vismaz nedēļu vai mēnesi, vai pat pusgadu, vai pat ilgāk, ja tas ir kāds nopietnāks pētījums. Ja tas top kā brīvprātīgs darbs, tad paiet var pat vairāki gadi līdz rezultātam… Ceram uz mūsu auditorijas sapratni un pacietību! Ir vismaz divi nopietni pētījumi, kurus esam iesākuši un kuru rezultātu nepieciešams atspoguļot publikāciju sērijā.
Ar Dievpalīgu!
Par nodibinājumu vairāk lasi šeit: fonds.tuvuma.lv.
Nodibinājums “Kristīga dzīvesveida izpētes fonds”
Reģ. Nr. 40008238865
Banka: Swedbank
Konta numurs: LV50HABA0551040282926
Aija Volka
Aija ir nodibinājuma ''Kristīga dzīvesveida izpētes fonds'' un fonda uzturētā medija ''Tuvumā'' dibinātāja. Aijas vīzija ir ar medija ''TUVUMĀ'' palīdzību savest kopā cilvēkus, lai nestu mieru Latvijā, Eiropā, pasaulē. Ieguvusi bakalaura un maģistra grādu komunikācijas zinātnē (LU SZF), specializējoties žurnālistikā, mediju ētikā. Šobrīd ir ceļā uz otro maģistra grādu bibliotēkzinātnē, pētot informācijpratību, tostarp – medijpratību. 2010.gadā ieguvusi Žurnālistikas cerības balvu par pētniecisko žurnālistiku. Sevi par kristieti uzskata kopš agras bērnības, kristījusies 16 gadu vecumā Rīgas Āgenskalna baptistu draudzē. Šobrīd ar vīru un trim dēliem dzīvo Ventspilī. Vairāk: aijavolka.lv