Iesakām

Glezna ar misiju. Izsole Bolderājas dievnama atjaunošanas atbalstam

Šajā gadā Bolderājas evaņģēliski luteriskā baznīca atzīmē savu 145. gadskārtu. Pēdējo divu gadu garumā notiek aktīvs darbs pie senā koka dievnama atjaunošanas un labiekārtošanas. Lai piesaistītu uzmanību un līdzekļus baznīcas atjaunošanai, draudze organizē labdarības izsoli “Gleznas ar misiju”, kas norisinās laikā no 30.novembra līdz 18.decembrim.
Izsole notiek neklātienē, sociālā tīkla tīmekļa vietnē Facebook – Bolderājas draudzes profilā. Izsolē var piedalīties gan tīmekļa vietnē reģistrēti, gan nereģistrēti dalībnieki. Tā ir iespēja sev vai kādam sev nozīmīgam cilvēkam sarūpēt īpašu dāvanu šajos tik skaistajos svētkos, kuriem līdz ar Adventa sākšanos esam izgājuši pretī. Tā būs dāvana ar misiju – glezna ar misiju. Izsolē pieejami Vitas Lukstiņas, Madaras Bodnieces, Lauras Juhņevičas, Santas Smoļakas, Agatas Muzes, Zigmāra Rozentāla, Lenarda Gotluba, Roberta Muža un Evijas Kūlmanes darbi. 

Labdarības izsoles mērķis

Labdarības izsole tiek rīkota, lai vāktu finansiālos līdzekļus Bolderājas evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas darbiem. 1973.gadā baznīcā notika ļaunprātīga dedzināšana, kurā ievērojami cieta baznīcas tornis un daļa postījumu nav tikusi novērsta līdz šai dienai. Pēdējo gadu laikā draudzē ir vairojusies apņēmība no iepriekšējām paaudzēm saņemto mantojumu cienīgi sakārtot, lai to varētu nodot tālāk. Bolderājas baznīca ir viens no retajiem Rīgas un visas Latvijas koka dievnamiem, kas saglabājies no 19.gadsimta. Tas šajā gadā svin savu 145. gadskārtu. Labdarības izsolē gūtie līdzekļi palīdzēs turpināt darbu pie torņa fasādes un torņa smailes jumta atjaunošanas; mūsdienām atbilstošu labierīcību izveides torņa pirmajā stāvā, lai baznīca kļūtu pieejamāka tās apmeklētājiem.

Dalība izsolē

Lai piedalītos izsolē, dalībniekiem ir jāreģistrējas, iemaksājot 2 EUR ziedojumu kā dalības apliecinājumu draudzes kontā. Mākslas darba nosolīšanas gadījumā reģistrācijas ziedojums tiks iekļauts uzvarētāja solītajā summā. Reģistrācijas ziedojums netiks atgriezts dalībniekiem, kuri nebūs uzvarētāji.
Rekvizīti: Bolderājas evaņģēliski luteriskā draudze 
Reģ.Nr. 99500001244
Konta Nr. LV10HABA0551016162559 
Mērķis: Labdarības izsolei ·         
– Pēc savstarpējas vienošanās ir iespēja gleznas apskatīt arī klātienē.
– Neskaidrību gadījumā priecāsimies atbildēt uz Jūsu jautājumiem.
Tālr.: 26125742E-pasts: bolderajasdraudze@gmail.com 
Katra mākslas darba sākotnējā cena ir 100 EUR. Lai piedāvātu savu ziedojuma summu, izsoles dalībnieks pēc reģistrācijas ievieto komentāru ”Facebook” pie mākslas darba attēla vai raksta uz draudzes e-pastu: bolderajasdraudze@gmail.com. Solītās likmes tiks aktualizētas katru darbadienas rītu komentārā pie mākslas darba attēla. Izsole noslēgsies 18.decembrī plkst.18:00 un mākslas darbu izsoles uzvarētāji būs tie, kuri solījuši lielāko summu par katru gleznu. Ja mākslas darba izsolei piesakās tikai viens pretendents, izsoles noslēguma dienā šis pretendents ir uzvarētājs. Pēc izsoles noslēguma sazināsimies ar izsoles uzvarētājiem, lai jau līdz svētkiem mākslas darbi būtu nogādāti to jaunajiem īpašniekiem. Pēc izsoles noslēguma draudze var nodrošināt mākslas darbu piegādi Rīgas robežās, savukārt ārpus Rīgas – pēc vienošanās.
No sirds pateicamies par gatavību atbalstīt Bolderājas dievnama atjaunošanu, lai tas arī turpmāk var sekmīgi kalpot draudzes misijas īstenošanai vietējā apkaimē! Īpašs paldies par atsaucību visiem māksliniekiem, kuru ziedotie darbi dara iespējamu šo labdarības izsoli!