Konkurss “Facebook” lietotājiem noslēdzies (papildināts ar komentāriem un rezultātiem)


149
Sociālā tīkla “Facebook” lietotāji nupat varēja piedalīties konkursā ar iespēju iegūt dāvanu no ”TUVUMĀ”.
Albuma vāciņš

Vēlējāmies dot kādam no mūsu lasītājiem iespēju iegūt savā īpašumā kristīgās mūziķes Lienes Grosas jauno albumu “Ceļš izgaismots” ar pašas mākslinieces autogrāfu, kā arī kādam dāvināt L. Smīda grāmatu “Piedod un aizmirsti”.

Pirmdien, 13.martā, plkst. 19.00 izlozējām divus laimīgos.

Lienes Grosas disku ieguvusi Ieva Žeimunde, kura bija ierakstījusi komentārā citātu no Bībeles:

“Es mazgāju savas rokas nevainībā un turos

Grāmatas vāks

tava altāra TUVUMĀ, ak, Kungs, pauzdams Tev pateicību skanīgā dziesmā un daudzinādams visus Tavus brīnumus.”
‭‭Psalmi‬ ‭26:6-7

Bet grāmatu ”Piedod un aizmirsti” ieguvusi Inese Začeste ar saukli:

”Tuvumā zied dzīvība”.

 

Konkursa rezultāta izloze un paziņošana:

 

Kas bija jādara?

1. Aicinājām sekot sociālajā tīklā mūsu “Tuvuma.lv” lapai.
2.Aicinājām dalīties sociālajā tīklā ”facebook” ar ziņu par šo konkursu ar saviem draugiem.
3. Aicinājām komentārā uzrakstīt dzejoli, atziņu, sakāmvārdu u.tml., kurā ir iekļauts vārds “Tuvumā”.


 Komentāri

Ieva Supjeva:

Celties un iet

Nebaidīties pretī mērķim skriet
Domāt un spriest

Jaunas domas pasaulei sviest
Redzēt un dzirdēt
Atļauties sevi palaikam kritizēt
Runāt un darīt
Nākotnes sapņus tuvumā skatīt.

/Laila Meinarda/ (fragments)

Kaspars Katšens:

“Dievs mīl tevi,

Ik uz soļa,

Viņš ik brīdi ir tavā tuvumā,

Priekos un bēdās,

Visas tavas dzīves gaitās,

Viņš gādās par tevi

Un būs tavā tuvumā.”

Agnese Neimane:

“Dieva tuvumā viss dzīvē smagais un grūtais izplēn pats no sevis.”

Ināra Latkovska:

Novēlējums: Sirds vienmēr lai gaismu izstaro, spīd, silda satrauc, aplaimo, un katrs lai tavā tuvumā no jauna atplaukst sirsnībā!

Sanita Gribonika- Kārkliņa:

Tavā tuvumā būt,

Tavu gaismu redzēt.

Tavā tuvumā būt,

Tavu mīlestību sajust.

(No L.Ēces-Kalniņas izpildītas dziesmas ”Tavā tuvumā būt”)

Iveta Štāla:

Būt tavā tuvumā, ko vēl var vēlēties,
Būt tuvu, tuvu klāt…
Tuvu, tuvu, tuvāk vēl,
Ko vēl var vēlēties.

(“Lādezera” izpildītas dziesmas ”Tuvu, tuvu”)

Ina Vetrenuka:

Būt tavā tuvumā, ko vēl var vēlēties,
Vēl var vēlēties tuvāk būt;
Tuvu būt,ko vēl var vēlēties,
Vēl var vēlēties tuvāk būt…. (Māra Zālīte)

Ilva Ābola:

“Tavā tuvumā atnākot, liekais aizmirstas un izbalē,

Tavā tuvumā nebīstos, jo Tu mani nekad nepamet.”

(No Martas Līmanes dziesmas ‘‘Tavā tuvumā”)

Sāra Zvejniece:

Cik augstu man lidot?
Vai tik, cik visaugstākās
Priežu galotnes rāda?
Bet varbūt vēl mazliet augstāk,
Līdz saulei, un kādu zvaigzni
Paturēt plaukstā?
Es lidošu augstu, bet tā,
Lai vienmēr būtu
Tev piecpadsmit minūšu tuvumā!

Ilze Knopkena:

Būt tuvumā Tavā,
Pie kājām Tev, Kungs,
Just mīlestību,
no Tevis kas plūst.
Tās ir manas ilgas, Kungs, ilgas karstākās….

Marika Ivsina:

Tavā svētā tuvumā
Mana sirds mieru rod
Tavas mīlas dziļumos
Esmu es dziedināts [..]

/tulkojums Anthony Skinner dziesmai “I love Your presence”/

Kur meklēt palīdzību,
Kam uzticēties man?
Kur meklēt palīdzību,
Kā Tavā tuvumā? [..]

/Egils Pētersons “Kur meklēt palīdzību”/

[..] Dieva tuvumā bēdas rūpes zūd,
Dieva tuvumā paiet lai mans mūžs.
Dieva tuvumā bēdas rūpes zūd,
Dieva tuvumā paiet lai mans mūžs.

/Andra Lankas dziesma “Ko vairāk vēlēties”/

Tavai sirdij tuvumā
Mīlestību smeldams smeļu;
Nevīstoša dzīvība
Pušķo Tavu draugu ceļu,
Un Tu maigām rokām nes
Dvēseles.

/L.Bērziņš/

Tu, Kungs, kas zvaigžņu tālēs mājo,
Un tomēr esi tuvumā!
Ak, stiprini, jel mani vājo,
Kad sirds gurst bēdu smagumā!

/V.Zālītis/

“Vienu es izlūdzos no Tā Kunga, pēc kā es kāroju: ka es varu palikt Tā Kunga namā visu savu mūžu, skatīt Tā Kunga jaukumu un pielūgt Viņu Viņa svētajā vietā, jo Viņš mani apslēpj Savā mājoklī ļaunā dienā, Viņš mani sargā Savas telts pavēnī un ceļ mani augstu uz klintskalna. Tā mana galva būs pacelta, ienaidniekiem redzot, es būšu altāra tuvumā un nesīšu upurus ar gavilēm, dziedādams un spēlēdams Tam Kungam!” (Psalmi 27:4-6)

“[..] kaimiņš tuvumā ir labāks nekā brālis tālumā.” (Salamans)

[..]Kaut varētu es vienmēr
Būt Tavā tuvumā
Tu,zini, ka es vēlos,
Lai Tu man vienmēr būtu klāt.

/Jolantas Kanašķes dziesma “Ved mani Tu”/

Viņa Vārds ir augsti godājams
Neiespējamais kļūst iespējams
Viņa troņa tuvumā
Sirds pazemībā, paļāvībā nāk. [..]

/Madaras Treimanes un Mairitas Bauermeisteres dziesma “Viņa Vārds ir augsti godājams” /

[..]
Viena diena Tavos pagalmos, viena diena Tavā tuvumā
labāka par tūkstoš dienām tām vienatnē! [..]

/tulkojums Matt Redmann dziesmai “Better is one day”/

 

Kad es atrodos tuksneša vidū,
Un liekas, ka esmu es viens.
Kad es paceļu acis uz augšu,
Zinu, ka Tu esi tuvumā.

Kad ir grūti iet soli uz priekšu,
Rokās turi mani Tu cieši.
Kad es paceļu skatu uz augšu,
Zinu, ka Tu esi tuvumā. [..]

(Ludmilas Emīlijas Briedes dziesma, izpilda Mila)

[..]
Tu man esi diena vakarā,
mazliet nedaudz no visa kā.
Tu man esi uguns – karsts un auksts.
Esi kvēlošs ledus, kuram sadegot man sāp.
Tu man esi viss, kad nav nekā,
tikai, ja Tu esi tuvumā.

(No Sabīnes Berezinas izpildītas dziesmas ”Tu esi mans viss” ar G.Zotova vārdiem)

“[..]Es esmu tavs Dievs – žēlastības un līdzjūtības Dievs, piedošanas un mīlestības Dievs, maiguma un rūpju Dievs. Vairāk nekad nedomā, ka Es varētu tevi atstumt, ka Es neatradīšos tavā tuvumā vai ka tev nav ceļa atpakaļ! [..]”

(Henrijs Nouvens)

Inese Bukša un Marika Ivsina:

Kad tu esi man blakus nomodā,
Te es jūtos kā princis savā pasakā.
Un es aizmigšu tavā tuvumā,
Paņem mani klēpī un ieaijā.

/V.Vētras dziesma “Māmiņai”/

Inese Začeste:

Tuvumā zied dzīvība

Kristīne Ziemele:

Tuvu tu esi, un drīz es tevi ieraudzīšu

Tuvumā būt.

Tuvu būt.

Tuvu pie.

/Imants Ziedonis/

Ieva Žeimunde:

“Es mazgāju savas rokas nevainībā un turos tava altāra tuvumā, ak, Kungs, pauzdams Tev pateicību skanīgā dziesmā un daudzinādams visus Tavus brīnumus.”
‭‭Psalmi‬ ‭26:6-7

Līga Strikmane:

[..]
Tuvumā tuvums nebrīvīgs,
Tuvumā tuvums mazs un sīks,
Tālumā tuvums pārvēršas,
Nezin neviens kā notiek tas. [..]

(fragments no Imanta Ziedoņa dzejoļa “Nenes zvaigznes istabā”)

(Atjaunināts 13.03.2017 plkst.16:25.)