Sanita Novikova
Sanita Novikova ir teoloģijas maģistrante, radošuma un izaugsmes un pārmaiņu pētniece, kopienas ideju veicinātāja.