Attiecības

Jēzus ļāvās tikt pārbaudītam. Kā mums sagatavoties ceļā uz Lieldienu svinībām?

Kopš vadu mediju ”TUVUMĀ”, esmu uzklausījusi visdažādāko kristiešu uzskatus, tostarp arī sekojusi līdzi nekristiešu reakcijām uz kristiešu izteikumiem. Viena no tēmām, par kurām nekristieši mēdz pasmīnēt (un arī daļa kristiešu), – ir Sātans. Atliek pieminēt Sātanu, un tu, iespējams, tiksi pasludināts par trako vai, maigāk izsakoties, fanātiķi… Tomēr jautājums, kas ir Sātans, nezaudē aktualitāti. Sarunās un sarakstēs ar vairākiem cilvēkiem esam pārrunājuši jautājumu:  kā atpazīt, kad ar mani runā Dievs? Ja nu patiesībā ar mani runā Sātans? Bet varbūt dzirdu pats savu gudrību vai savas egoistiskās iegribas? Ir kristieši, kas uzskata- Sātans un un egoisms ir viens un tas pats, tikai izteikts mūsdienīgā un zinātniski pierādāmā veidā… Turpinot pētīt jautājumu par gavēņa nozīmi (pieredzes stāstus un dažādu konfesiju tradīciju aprakstu vari izlasīt publikācijā šeit), šoreiz publicējam metodistu mācītājas Guntas Grīnas-Sologubas pārdomas, veltītas laikam pirms Lieldienām. Viņa izaicina gavēt, lai pārbaudītu, ar kādiem kārdinājumiem mēs katrs sastopamies savās dzīvēs. Šis ir attiecību stāsts: ko mums darīt, sastopot Sātanu? Kā atpazīt un kā uzveikt? Ja Tev ir sava pieredze, ar kuru vēlies dalīties, raksti uz e-pastu: redakcija@tuvuma.lv.

”TUVUMĀ” galvenā redaktore Aija Volka

Gavēnis- sagatavošanās

Katriem svētkiem ir savs gatavošanās process, lai tos svinētu — mājas uzkopšana, ēdiena pagatavošana, galda saklāšana, sevis savešana kārtībā (mati, nagi, tērps, bārda, dekorācijas utt.). Arī mēs esam ceļā uz svētkiem — Lieldienu svinībām —, bet, lai tām labāk sagatavotos, ir gavēnis.

Bet Jēzus, Svētā Gara pilns, aizgāja no Jordānas un garā tapa pa tuksnesi vadīts četrdesmit dienas un velna kārdināts. Šinīs dienās Viņš nekā nebija ēdis, un, kad tās bija pagājušas, Viņam gribējās ēst. Tad velns Viņu uzrunāja: “Ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki šim akmenim, lai tas top par maizi.” Bet Jēzus viņam atbildēja: “Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien.” Tad velns Viņu uzveda kalnā un vienā acumirklī rādīja Tam visas pasaules valstis. Un velns Viņam sacīja: “Es Tev došu visu šo varas pilnību un šo godību, jo tā man nodota, un, kam es gribu, tam es to varu dot.  Ja Tu nu mani pielūgsi, tad viss tas būs Tavs.”
Bet Jēzus tam atbildēja, sacīdams: “Stāv rakstīts: tev būs pielūgt Dievu, savu Kungu, un Viņam vien kalpot.”
Tad tas aizveda Viņu uz Jeruzālemi un nostatīja Viņu Tempļa jumta galā un sacīja Viņam: “Ja Tu esi Dieva Dēls, tad meties no šejienes lejā.
Jo stāv rakstīts: Viņš dos Saviem eņģeļiem pavēli Tevis dēļ pasargāt Tevi,
un tie Tevi nesīs uz rokām, ka Tu Savu kāju pie akmens nepiedauzīsi.”
Bet Jēzus viņam atbildēdams sacīja: “Ir sacīts: tev nebūs Dievu, savu Kungu, kārdināt.” Un velns, visu savu kārdināšanu izbeidzis, atstāja Viņu līdz turpmākam laikam.

Lūkas evaņģēlijs  4.nodaļa 1-13.pants

Gavēnis ir sagatavošanās un nodošanās laiks pirms Uzvaras svinēšanas. Laiks, lai apstātos. Tas liek mums pārdomāt, kas ir svarīgs un kas — lieks. Jēzus arī gatavojās savai kalpošanai mums un pirms tās pavadīja 40 dienas tuksnesī. Jēzus izvēlējās 40 dienas gavēt un lūgt, un šis skaitlis nav nejauši izvēlēts. 40 ir nozīmīgs skaitlis Rakstos, kas apzīmē gan pārbaudījumus, gan sodu. Ūdens bija pār zemi 40 dienas (Mozus grāmata 7:12). Israēla izlūki pārmeklēja Apsolīto zemi 40 dienas (4.Mozus grāmata 13:25). Tauta palika tuksnesī 40 gadus savas nepaklausības dēļ (4.Mozus grāmata 14:34).

Jēzus meklēja Tēva klātbūtni 40 dienas un ļāvās tikt pārbaudītam tajā laikā.

Vajadzības

Jēzus bija ļoti izsalcis, un tas radīja pirmo kārdinājuma mēģinājumu. Vajadzība pēc ēdiena ir jau mazulim tikko ierodoties pasaulē, divu stundu laikā pēc piedzimšanas liek pie mātes krūts. Jēzum bija tiesības būt izsalkušam, kāpēc nesaņemt apmierinājumu?

Cilvēki alkst apbrīnu, atzinību. Kāpēc nesaņemt apmierinājumu, neievērojot Dieva noliktās robežas? Mēs esam izsalkuma pilnas radības. Mums taču pienākas… Tās ir mūsu tiesības…

Kas ir visgrūtākais, kad esi izsalcis, negulējis, slims? Nekašķēties, nedusmoties, neuzsākt strīdus, nevainot kādu. Likt savu garu un tā vajadzības augstāk par miesu, bet mēs pārsvarā rīkojamies tieši pretēji.

 

Ilustratīvs attēls. Avots: pixabay.com

Cik svarīgu patiesību Jēzus atgādina: Cilvēks nedzīvo no maizes vien! (5.Mozus grāmata 8:3). Jā, mums ir vajadzīgas uzturvielas, bet tas tevi neglābs, tu vari būt labi paēdis, bet debesu valstībai tam ir nulles vērtība.

Kārdinājumi bieži tiek ielikti jaukos traukos vai tērpos, lai izskatītos simpātiskāk un varbūt par garīgi vai kristīgi, bet patiesībā tās ir lamatas.

Mēs dzīvojam no Dieva Vārda. Kas nāk ārā no tavas mutes? Un ko Dieva vārds saka? “Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no visa tā, kas iziet no Tā Kunga mutes.” (5.Mozus grāmata 8:3).

 

Vara un gods

Ja jau tu esi kristietis, tad kāpēc tavā dzīvē notiek vai nenotiek šis vai tas? Vai tad Dievs to neapsola? Esi dzirdējis vai pat pats uzdevis šādus jautājumus? Jā, Dievs ir devis daudzus apsolījumus, bet Viņš arī prasa no mums atbildību un rīcību. Sātans kārdina Jēzu, citējot Rakstus, bet tos izraujot no konteksta. Bībele ir jālasa un jāskata vienā veselumā, nevis pamatojoties uz vienu Bībeles pantu.

Liels kārdinājums ir jebkādas varas iegūšana. Vara būt par priekšnieku, vadītāju, pat par autovadītāju…

Ilustratīvs attēls. Avots: pixabay.com

Mēs nekad nezinām, kā rīkosimies līdz saņemam šo varu savās rokās. Kāda ir tava rīcība? Kā tu lieto sev uzticēto varu?

Varai līdzi seko gods, tu tiec godāts. Tikai ļoti bieži atslēgvārds ir  — ja. Ja tu pielūgsi Sātanu, ja tu krāpsies, ja tu izliksies neredzams, ja tu zīlēsi, ja meklēsi palīdzību pie vārdotājiem — tad! Bet tās atkal ir lamatas!

Steiga

Kārdinātāja nolūks ir mūs steidzināt, pieņemt nepareizu rīcību, lēmumu, izteikt neīstos vārdus… Nav laika, tas ir Sātana labākais ierocis Dieva bērna iznīcināšanā.

Ilustratīvs attēls. Avots: pixabay.com

Ādams un Ieva arī tika steidzināti pieņemt lēmumu un iekrita. Sātans arī steidzina Jēzu: pielūdz mani ātri un tev viss tiks dots, meties zemē un viss notiks.

Dieva ceļš ir ne tikai šaurs, bet arī nesteidzīgs. Mēs gribam tūlīt un nekavējoties, bet mums jāmācās  cienīt Dieva labo laika menedžmentu.

Kā atpazīt kārdinājumus?

Kā tika atraidīti kārdinājumi? Ar Dieva Vārdu! Jēzus citēja Rakstus. 91.psalmā 14.pantā teikts:  “Tādēļ, ka viņš Man stipri pieķēries, Es viņu izglābšu, Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst Manu vārdu.” Stipri pieķeries un pazīsti Dieva Vārdu! Kāda būs tava izvēle svētku gatavošanās laikā? Gavēnī?

Izvēlies vairāk lasīt Bībeli, iemācies katru dienu vienu pantu, rezultātā nedēļā zināsi sešus pantus no galvas.

Nebaidies no tuksneša, jo no tā iznāksi pārveidots.

Atraidot katru kārdinājumu, tu atver durvis debess kalpošanai savā labā. Ja tu nestudēsi vārdu, kā atpazīsi kārdinājumus? Kā? Nekā. Lai Dievs ir tavs patvērums svētku gatavošanās laikā. Vai vēlies pieķerties Dieva Vārdam gavēnī? Tad nenokavē, svētki tuvojas.

Aicinām piedalīties pētījumā! Anketa par attiecībām ar Bībeli

 

Gunta Grīna-Sologuba
Gunta ir Liepājas un Tāšu draudžu metodistu mācītāja.