Ziņas

Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību laikā notiks publisks disputs par Svētā Vakarēdiena izpratni

18. janvārī sākās ikgadējā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību, kas turpināsies līdz 25. janvārim. Vienotības nedēļa ierosinājusi organizēt vēl nebijušu pasākumu: 21. janvārī plkst. 15.00 Salaspils Romas katoļu baznīcā notiks publisks disputs “Kā katoļu un luterāņu konfesija izprot Euharistiju jeb Svēto Vakarēdienu?”

Diskutēs luterāņu mācītājs Rolands Pētersons un katoļu priesteris Ilmārs Tolstovs. Diskusiju varēs vērot tiešraidē vietnē salaspilsdraudze.lv.

Zemāk publicitātes plakāts

Fotoattēlā varētu būt 2 cilvēki un teksts

Iesākot lūgšanu nedēļu, ekumēniskais dievkalpojums šogad noritēja 18. janvārī Siguldas katoļu baznīcā ar dažādu konfesiju, tostarp Latvijas Bībeles biedrības pārstāvju klātbūtni. Dievkalpojuma ieraksts atkārtojumā tiks translēts arī 21.janvārī plkst. 12.00.

Noslēdzot nedēļu, ekumenisks lūgšanu vakars notiks 25. janvārī plkst. 18.00 Rīgas Svētā Alberta baznīcā, piedaloties Latvijas Katoļu Baznīcas un Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskapiem, mācītājiem un pārstāvjiem, Latvijas Baptistu draudžu savienības garīdzniekiem un pārstāvjim, Armēņu baznīcas, latviešu un krievu Vasarssvētku draudzēm “Dzīvības avots” un “”Labā vēsts”, kā arī draudžu “Kristus pasaulei” un „Jaunā paaudze“ garīdzniekiem un pārstāvjiem. Vakara gaitā plānota kopīga slavēšana, pielūgsme, uzrunas, kā arī aizlūgšanas, vēstī katolis.lv.

Fotoattēlā varētu būt tekstā redzams LÜGŠANU NEDÉLAS PAR KRISTIEŠU VIENOTIBU 2024 NOSLÊGUMÃ Ekumeniskais lugsanu vakars RIGAS SV. ALBERTA BAZNICÃ LIEPÁJAS IELA 38 25. janvari pl.18.00 "MĨLI KUNGU, SAVU DIEVU .UN SAVU TUVAKO KÀ SEVI PAŠU!" SAL. LK 10, 27 Debesu Teva Milestiba atver durvis pazemigai motiveta ekumeniskai iedvesmojošai sadarbibai. Slavešana Dieva Vărda lasišana atkläsme, garidzniekun dažădăm konfesijãm svetiba. Piedzívot Debesu Teva bezrobežu ilstu milet tuváko man svešs un nav skaidri izprotams. Piedalãs un organize dažãdu konfesiju biskapi, garidznieki un părstavjiKatru gadu šai nedēļai kādas valsts vai reģiona dažādu konfesiju kristieši kopīgi izvēlas nedēļas tēmu,  gatavo lūgšanas un pārdomas.

Šī gada kristiešu vienotības nedēļas tēma ir

Mīli Kungu, savu Dievu, (…) un savu tuvāko – kā sevi pašu.“

(Lūkas evaņģēlijs 10.nodaļa 27.pants).

Kristieši no Burkinafaso, ko koordinē kopiena “Chemin Neuf”, šogad ir sagatavojuši materiālu, kas pieejams  ŠEIT septiņās valodās.

Burikafaso ir valsts Āfrikas kontinenta rietumu daļā. Valstī 64% iedzīvotāju ir musulmaņi, kristieši ir 26%, no kuriem lielākā daļa – 20% – ir katoļi. Burikafaso kopš 2016.gada ir nopietna drošības krīze, kad tika piedzīvots džihādistu uzbrukums vietējiem iedzīvotājiem. “Tieši kristiešu kopienas un dievnami ir bijuši galvenie teroristisko grupu uzbrukumu mērķi. Dievkalpojumu un lūgšanu laikā tika nogalināti priesteri, mācītāji, katehisti, daudzi tika nolaupīti, un par viņu likteni joprojām nav drošu ziņu,” lasāms katolis.lv. Terorisma draudu dēļ lielākā daļa baznīcu ir slēgtas. Lielajās pilsētās dievkalpojumi un lūgšanas dievnamos notiek, bet saīsinātā formā, un ir iespējami vienīgi policijas uzraudzībā, lai nodrošinātu ticīgo drošību.

Latvijā īstenotajai Lūgšanu nedēļai var sekot līdzi, klausoties pārraides “Radio Marija Latvija”. Programma šeit.

Darbadienās plkst. 9.00 klausāmas dienas katehēzes par kristiešu vienotību un ekumenismu ar dažādu konfesiju garīdzniekiem un kopienu pārstāvjiem. 19.janvārī viesis bija luterāņu mācītājs Oskars Smoļaks.

22.janvārī viesosies baptistu mācītājs Edgars Mažis.

23.janvārī – katoļu priesteris Marcins Vozņaks.

24.janvārī – ekumeniskās kopienas Chemin Neuf vadītājs Kaspars Poikāns.

Katru dienu plkst. 10.10 – lūgšana par kristiešu vienotību.

 

 

Aija Volka
Aija ir nodibinājuma ''Kristīga dzīvesveida izpētes fonds'' un fonda uzturētā medija ''Tuvumā'' dibinātāja. Aijas vīzija ir ar medija ''TUVUMĀ'' palīdzību savest kopā cilvēkus, lai nestu mieru Latvijā, Eiropā, pasaulē. Ieguvusi bakalaura un maģistra grādu komunikācijas zinātnē (LU SZF), specializējoties žurnālistikā, mediju ētikā. Šobrīd ir ceļā uz otro maģistra grādu bibliotēkzinātnē, pētot informācijpratību, tostarp – medijpratību. 2010.gadā ieguvusi Žurnālistikas cerības balvu par pētniecisko žurnālistiku. Sevi par kristieti uzskata kopš agras bērnības, kristījusies 16 gadu vecumā Rīgas Āgenskalna baptistu draudzē. Šobrīd ar vīru un trim dēliem dzīvo Ventspilī. Vairāk: aijavolka.lv